- Blog -

Magyar kapcsolattartók Szellemek, angyalok és földönkívüliek

Összeesküvés elméletek sorozat
2019-02-26

Igazi csemege lehet az olvasó számára, ha nem csak külföldi eseteket olvashat, hanem Magyarországon élő emberek élményeit is. Nos, hazánk is bővelkedik olyan személyekkel, akik azt állították, hogy kapcsolatba kerültek más világok lényeivel és kommunikáltak is velük...

A kapcsolattartók már az 1800-as években megjelentek, amikor hozzánk is begyűrűzött a negyedik fejezetben említett spiritiszta mozgalom, és médiumok bukkantak fel a színen. Előtte csak elszórtan találhatunk olyan embereket, akiknek lehettek valamilyen kontaktusaik. A spiritizmus szellemei után pedig színre léptek az egyértelműen földönkívüliként azonosítható lények, aztán találkozhatunk olyan élményekkel is, amikor a spiritizmust és az idegeneket vegyítették. Nézzük tehát, hogy milyen magyar esetekről tudunk – a teljesség igénye nélkül!

Az elsők között említhetjük esztergomi Boldog Özsébet (kb.1200-1270), aki a pálos rend megalapítója volt. Élettörténetéről krónikák emlékeznek meg: jóságos és visszahúzódó pap volt, aki aztán remete életet élt – természetesen minden javát szétosztotta a szegények között. Társaival a Pilisszántói Hármas-barlangba vonult, és itt élte át misztikus élményét is. A barlangnál felállított egy fakeresztet, ahol látomása volt, amiben apró lángocskát és össze-vissza repkedő golyóbisokat látott, majd végül egybeolvadtak. Végül egy hangot hallott, ami a következőeket mondta: „Özséb, gyűjtsd össze a remetéket egy szeretet-közösségbe.” Ő így is tett és 1250-ben megépítette a barlangnál a monostorukat. Egy másik furcsa élménye Özsébnek az volt, amikor lelke elhagyta a testét és felülről látta a pilisi tájat. A Pilis azóta is misztikus – és természetesen lenyűgöző – helynek számít a magyarok számára.

Szintén Özséb korában élt a veszprémi Magyar Boldog Ilona, akinek látomásai és stigmái is voltak, azaz meg nem magyarázható sebek a testén. Több szentet is felsorolhatnánk még a következő évtizedekből és évszázadokból, akikhez „Isten” szólt és égi jelenéseknek voltak tanúi, de a legegyértelműbb Özséb élménye. Már az 1700-as években történtek itt Mária jelenések is, de itt – a külfölddel ellentétben – a Boldogasszonynak nem voltak kiválasztottai, akiknek üzenetet adott át.

Sajnos nagyot kell ugranunk a történelemben, hogy újabb kontaktokat fedezzünk fel. Mint írtuk, az 1800as évek felében már feltűntek a spiritiszta médiumok is. A szellemidézés egyik nagy művelője Dr. Grünhut Adolf volt, aki 1899-ben írt egy könyvet a médiumokról, majd halála után jegyzeteiből 1921-ben állítottak össze egy kötetet. Ebben több médiumot is megemlít, akik kapcsolatban álltak a szellemvilággal. Az egyik közülük egy 1870-es években aktív Johanna budapesti médium, akinek otthonában Jézus Krisztus jelent meg. A vallásos hölgy nem tudni, miért azonosította vele, ugyanis az elbeszélésből egyáltalán nem a megszokott Jézus ábrázolás tűnik ki: „Johanna a fotelben ült… Egyszerre vakító, káprázatos fényáradat ömlött el körülötte. Leírhatatlan sugárzó ragyogásban Krisztus Urunk alakja állt előtte. Fiatalos, sima, szép arca volt a jelenségnek, két oldaláról aranyszőke sűrű fürtök omlottak vállaira. Világoskék szeméből kifejezhetetlen szeretet sugárzott. Mosolygott, majd eltűnt.”

Egy másik érdekes médium József volt, aki szintén Budapesten 1890-ben különös élményeket élt át. Megbetegedett, majd különös nyugalom szállta meg: „A szoba mennyezete, a tér két felé vált és vakító fénykéve ereszkedett le, melyből egy alak emelkedett ki, melyet tiszta fehér fénynek áramai folydogáltak körül. Azt mondta, meg fogok gyógyulni és így is lett.” József végül a médiumi pályafutása hosszú évei során hozzátette: „Transzállapotban kétségtelenül rajtam kívül álló idegenek, intelligenciának kezelése alatt állok.”

A legismertebb médium Papp Eszter (1882-1977) volt, akinek már hat évesen furcsa élményei voltak, és az évek múlásával ezek egyre gyarapodtak. Végül 1912-ben jelent meg nála egy Névtelen szellem nevezetű valaki, aki aztán folyamatosan információkkal látta el a hölgyet. Eszter sok mindent átélt: szellemjelenéseket, testből való kilépést és más bolygókra utazást. Egyik könyvében végigmegy a Naprendszer bolygóinak magasabb létsíkjain, ahol fejlett és fejletlen élettel találkozik, majd szellemi vezetője kijelenti: most már vissza kell térnie a Földre. Előtte viszont még megmutatta magát neki és látványa olyan szép és ragyogó volt, hogy a nő le sem tudta azt pontosan írni. Eszter a Marson élőket így írta le: „Mindent gépekkel végeznek ott. Még a gyalogosok is kis gépeken haladtak.” Itt már tehát teljesen tetten érhető az, hogy maga a szellem nem is e bolygóról való volt.

A későbbiekben voltak még olyan médiumok, akik nemcsak a Túlvilági élményekről számoltak be, hanem bolygókra való utazásról is. Egy későbbi híres eset Malász Gittáé (1907-1992), aki osztrák-magyar származású hölgy volt és a későbbiekben úszóbajnokká vált. A második világháború alatt, 1943-ban három barátjával vészelte át a viszontagságokat egy Budaligeti lakásban, ahol felfedezték, hogy Gitta médiumi képességekkel van megáldva. Megbeszélték, hogy kérdéseket fognak feltenni annak, aki a lányon keresztül megnyilvánul és a válaszokat lejegyzetelték. Később ebből született meg az „Angyal válaszol” című könyv, azonban nem tudni, hogy pontosan milyen lény lehetett is a válaszoló. Nevezik még Mesternek is, és csak „nagyon távoli lényként” említik. A szellemi tanítások nagy erőt adtak az embereknek és a jegyzetek számos külföldi országban elterjedtek.

A világháború után a spiritizmusnak is „leáldozott”, tiltották az ülések és klubok alapítását, így a médiumok vagy a szellemidézők is bujkáltak, titokban tartották az összejövetelüket. Éppen ezért nagyobb teret kaptak a repülő csészealjak és ufó jelenségek, ugyanis a sajtó rendre lehozta a róluk szóló híreket, amiket általában Amerikából kaptak. A kételkedők sem tétlenkedtek, így nem csak cikkeket, de még szkeptikus filmeket is gyártottak arra vonatkozólag, hogy az egész földönkívüli téma nevetséges. Viszont épp ezért is van szerencsénk, mert egy 1968-as dokumentumfilmben egy magyar kontaktot fedezhetünk fel, ami akkoriban szenzációsnak számított. A hölgyet Heltai Magdolnának hívták és elmondta, 1962. januárjában sikerült telepatikus kapcsolatba lépnie az Epszilon Eridani és a Cgyni B 61 csillag lakóival. Meg kell jegyeznünk, hogy a 2000-es években több exobolygót is fedeztek fel ezek környékén. A filmben Magdolna megemlítette, hogy a földönkívüliek azt kérték, hogy békés élet uralkodjon a Földön.

Ezután nem is nagyon tűntek fel kontaktok, csak Mágocsi Oszkár (1928-2002), aki viszont 1957-ben Kanadába emigrált és 1974-ben kapcsolatba léptek vele a földönkívüliek. Itt telepátia és fizikai találkozás is volt, de megtörtént, hogy Oszkár testét egyszerűen valamilyen módon „besugározták” autójából az idegenek az űrhajójukba. A lények emberinek tűntek, csak sokkal szebbek voltak a földieknél és magas spiritualitással és technológiával rendelkeztek. Ezek az idegenek más galaxisokból érkeztek, de a férfi említett olykor egy Argona bolygót is. Az elmondása szerint létezik egy űrszövetség, ami több fajt foglal magába és érdeklődnek az emberiség iránt. Utazásaik során a hiperteret használják a távolságok legyőzésére, azaz egyfajta csillagkaput. Az idegenek a kulturális és szellemi fejlődés előmozdítására választanak ki bizonyos embereket, akiknek átadják a tudást. Oszkár elmondása szerint mi is földönkívüliek vagyunk: réges-régen elődeink a Plejádokból érkeztek a Földre. A férfi a rendszerváltás után hazalátogatott, így a magyar kutatóknak is sikerült elmondania hihetetlen élményeit.

Az 1990-es évek után egyre több magyar ember merte elmondani tapasztalatait az ufókkal kapcsolatban, így nem maradhatott el a kapcsolattartók megjelenése sem. Voltak köztük hitelesek és kevésbé hitelesek is, és egy részük az első kapcsolatot több évtizedre vezette vissza. Izsáky László esete például nem túl szokványos, aki állítása szerint többedmagával 1974-ben találkozott szőke idegenekkel a romániai Gutin-hegységen. Izsáky a különböző ufó eseteket tanulmányozva rájött, hogy van egy módja a kapcsolatfelvételnek: egy leginkább orosz zs betűre emlékeztető kozmikus jel lerakásával becsalogathatjuk az idegeneket. Onnantól kezdve pedig már magától a földönkívüliektől függ, hogy szemrevételezésünk után valóban kapcsolatba lépnek-e velünk, avagy sem. A férfi pár ismerősével lerakta a jelet a talajra a már említett hegyen. Hamarosan megjelent az ufó és kiszálltak belőle az idegenek, akik telepatikusan kommunikáltak és egy dobozt szerettek volna átadni az embereknek. Csakhogy a kapcsolatot megszakították a helyszínre érkező katonák, akik kezében fegyver volt és használni is szerették volna. Ám a földönkívüliek lebénították őket, átadták a dobozt Izsákyéknak és végül elköszöntek. A dobozban aranylemezek voltak, különböző jelekkel, amik megfejtésre vártak.

Bár az ufó lehívása sikerült, a későbbiekben Izsáky barátait sorra elkapta a csendőrség és kihallgatták őket. A lemezeket elkobozták és állítólag beolvasztották. Szerencsére addigra már sikerült az ábrákból másolatot készíteni, így Izsáky a magyar ufó kutatók elé tárta a történetet és szerette volna, ha többen is becsatlakoznak a további projectekbe. S bár többen is lerakták újra a jelet – Izsáky nélkül – semmi nem történt, így végül nem foglalkoztak vele. Izsáky elmondta, hogy sok mindentől függ, hogy sikerül-e a kapcsolatfelvétel, nem csak a jel letétele számít. Az aranylemezeken az emberiség földönkívüli eredete volt leírva és számos más érdekes információ. Több lelkes követője akadt, akik állítják: a jel mégis működik…

A kilencvenes évek egy másik nagy neve Gyurcsok József (1951-2017), aki gyógyítói képességekkel rendelkezett, amit állítólag földönkívüliektől kapott. Gyurcsok Visegrádon élt és 1994-1995-ben többször is látott ufókat az égen, valamint az egyik erdei tisztás közelében kis szürke lényeket. Ezután kapta meg azt a képességet, hogy pusztán energiával gyógyítani tud. Mivel egyre több beteg látogatta meg, olyanok is, akiken már az orvosok nem tudtak segíteni, és egyre többen az ő „kezelése” miatt meg is gyógyultak, így óriási hírnévre tett szert.

Túlzás nélkül írhatjuk, hogy naponta több százan zarándokoltak el a gyógyítóhoz, akit később Mesternek neveztek. Gyurcsok előtte karatézott, szóval elég jó fizikumú férfi volt, így talán az idegenek okkal választották pont őt arra, hogy embereket gyógyítson, ugyanis állítólag egy ilyen energiaátadás során az egyén roppantul ki tud fáradni. Végül gyógyító központokat hozott létre és megalapította az Egyetemes Szeretet Egyházát. Egyfajta kultusz alakult ki körülötte, ami végül a kétezres években kezdett lecsendesedni és ezután már csak pár televíziós szereplése volt, amit a szkeptikusok bőszen kritizáltak.

A fizikai találkozások tehát megsokszorozódtak, de a spiritizmus mégsem veszett ki az emberekből. Még 1996-ban egy székesfehérvári házaspár, Kapoun János és felesége, Anna különböző spiritiszta előadásokat tartottak, ugyanis mindkettejüknek volt médiumi képessége. Nem csak szellemekkel tudtak beszélni, de földönkívüliek is megnyilvánultak rajtuk keresztül. János már a második világháború után felfedezte képességeit, míg Anna, aki kezdetben szkeptikus volt, csak a hetvenes években csatlakozott hozzá. Fizikailag is láttak fénygömböket, valamint égen megjelenő ufókat, tehát biztosak voltak benne, hogy nem az ő tudatalattijukat hallják, amikor üzeneteket diktálnak nekik. János ugyanis írt egy könyvet, amelyben tárgyalja az emberiség eredetét és célját. Az ember nem csak húsból áll, hanem lelke is van, ami folyamatosan reinkarnálódik a különböző bolygókra, hogy ott tanuljon és gyarapítsa ismereteit. Egyes idegen lények pedig ismerik ezeket a folyamatokat és más galaxisokból is ide tudnak látogatni a Földre, felügyelni azt.

Hogy még egy fizikai találkozást említsünk, akkor 2012-be kell ugranunk, amikor az ufó témával foglalkozó lapban helyet kapott egy olvasói levél, egy bizonyos Budai Józseftől, aki azt írta, hogy 1959-ben volt egy idegen lényekkel való találkozása Nagybaracskán. Akkor este több földönkívüli is megjelent a lakásában, majd végül kivezették a kertjébe, ahol egy csészealj állt. Felvitték a fedélzetre és pár orvosi vizsgálatért cserébe felajánlották, hogy bárhová elviszik, majd haza is hozzák. Előtte azonban a csészealj felrepült egy nagy, szivar alakú anyahajóba, amiben Józsefet körbevezették és minden egyes kérdésére válaszoltak. Az idegenek a korábbiakhoz hasonlóan szőkék voltak és emberszerűek. A hajó végül Új-Guineába repült, ahol több helyet is megvizsgáltak a levegőből, sőt, még a talajon lévő emberek is észrevették a repülő tárgyat. József természetesen szóhoz sem jutott, és alig akarta elhinni, hogy mi történik vele. Az idegenek végül hazavitték és két évvel később látogatták meg újra pár perc erejéig. Sorolhatnánk még kapcsolattartókat, de ebből a pár példából is látszik, hogy kis hazánkban is fellelhetők voltak ilyen emberek!

Részlet az Összeesküvés elméletek sorozat 24., „Ashtar és a földönkívüli kapcsolatok” című részéből

Megnézem a könyvet

<< < >> >
Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR