Magyar ezotérium · Alternatív történelem

Elfogyott
Kozsdi Tamás
A magyar ősemlékezet és az arvisura világkép
4. Teljesen újraírt, dupla terjedelmű kiadás! Azoknak is ajánljuk, akiknek megvan a korábbi rövidített kiadás!

A könyvről bővebben

ELŐSZÓ A NEGYEDIK KIADÁS ELÉ

A magyar ősemlékezet c. könyvem első kiadása tizenegy évvel ezelőtt jelent meg. Addig és azóta is gyakran foglalkoztam Paál Zoltán hatalmas szellemi és tárgyi hagyatékával s ennek eredményeképpen jelentek meg mindenkor a bővített, átszerkesztett, javított újabb kiadások. Így van ez most is. Azonban a jelen, negyedik kiadásban minden eddiginél markánsabb változások történtek. A jelen kötet öt nagyobb és két kisebb részt tartalmaz.

A 2005-ben megjelent első dolgozat azokból a kis cikkekből, tanulmányokból állt össze, melyeket 27-28 éves koromban írtam és amely leginkább egy szükebb közönségnek íródott. Mivel a megírásakor elég fiatal voltam, így e műnek is fiatalos, tegező volt a stílusa és egyfelől az Arvisura térszemlélet volt a fő feladata; elhelyezni a világtörténelemben a palóc regevilágot. Emellett, a másik vetülete a beavatási útra való rávezetés volt. Emiatt néhány fejezet lelki tartalmú és kimondottan a léleknemesedésről szól, hiszen az Arvisura beavatottak is egyre csiszoltabb lélekkarát elérésével tudtak a minél magasabb szellem-ősökkel kapcsolatot tartani. Tehát a mély és gazdag Arvisura világképhez, komoly lelki, belső úton járás és tapasztalat kell.

A 2008-ban megjelent második tanulmánykötetem, mely itt is a második helyre került, már letisztultabb, összegzőbb az előzőnél, egyben új területeket is boncolgat, amelyek az első könyv elkészültekor még nem volt a figyelmem középpontjában, de történelmünk fontos részeihez tartoznak. Például a pannon-szkiták és a hunok hazánkba jövetele, vagy Domonkos első esztergomi érsek teljesen ismeretlen élettörténete. Ha az első tanulmánykötetben a lélek nemesedés kérdése adta a mű szellemi vetületét, akkor e másodikban a bolygóirányítás metafizikai logikáján való elmélkedés.

A harmadik mű, most 2016-ban készült el. Egy újabb terület, mely a Vajk krónikája címet kapta. Itt számos Arvisura fejezetet ízekre szedve újra összeraktam a történetet. Ebből egy időrendi, a legmesszemenőbbig részletes eseményfolyam jött létre, nagyjából a 970-1040 közti időszakról, több kiegészítéssel. 48 részletben mutatom be az erre a korszakra vonatkozó gyűjtésemet. A részletekben sok rejtett információ húzódik meg.

A negyedik mű, amely e kötetben megtalálható, az annak a lexikonnak az átdolgozása, amely a korábbi kiadásokban is jelen volt. Csakhogy most csupán a legfontosabb címszavakat tartottam meg, valamint ezeket témabontásban csoportosítottam, hogy a kutató gyorsabban és logikusan jusson el a tényadatokhoz.

A jelen munka ötödik alkotóeleme szintén új, 2016-os dolgozat. Ez Paál Zoltán rovó kiterjedt magánlevelezésével foglalkozik. Ezt hazánkban még nem adták ki. Pontos hivatkozásokat és témabontásokat készítettem hozzá, valamint elvégeztem a százhúsznál is több levél érdemi, lényegi kiválogatását. A teljes levelezés, az itt közölt minimum kétszerese, ha nem több, ugyanis a rendelkezésemre álló kétdossziényi levelezésben van több, teljes évnyi hiány. Azonban az itt elérhető válogatás is rendkívül fontos adatokat és gondolatokat közöl magáról a műről, s arról amit Paál Zoltán nem írhatott le a rovásaiban, mégpedig azt, amit ő gondol erről az egészről. Egészen biztos vagyok benne, hogy a magánlevelezés különösen érdekes forrás lesz a kutatóknak.

A két kisebb rész a kötet végén, az időrendi tábla, mely változatlanul került újra ide, valamint a családfák és a térképek. Ezekből áll össze a negyedik kiadás.

Ajánlom minden őstörténet kutatónak, valamint az ősök szellemei által megszólított honfitársaimnak.Kozsdi Tamás

2016. október 29.

***

Szerezze be Ön is, akár saját részre, akár ajándékba - minden őstörténettel foglalkozó honfitársunk könyvespolcán ott a helye!

A Szerző ajánlója az egyesített kiadás elé:

„Három könyvet tart kezében az Olvasó egy kötetben! Két tanulmánykötetet és egy lexikont.

Az első tanulmánykötetemet az Arvisurákról 2005-ben adták ki, akkor 28 éves voltam és négy év munkája, érése előzte meg azt a dolgozatot. Ez az első könyv. Ennek 2006-ban megjelent a második kiadása, így a mostani 2012-es kiadás a harmadik szinte változatlan megjelenése ennek a kötetnek.

A második tanulmánykötetemet már érettebb fejjel írtam és 2008-ban jelent meg, viszont csak igen kis példányszámban. Ennek a dolgozatnak „A fátyolon innen és túl” volt a főcíme, és „Értekezés az Arvisurákról” az alcíme. Ez a dolgozat is minimális változtatások mellett került be ide az egyesített kötetbe.

Az Arvisurák leirataiból készített lexikonom az évek során folyamatosan bővült. Az első változata 2005-ben az első tanulmánykötetemhez csatolva jelent meg, majd 2006-ban egy lényegesen bővebb munka is napvilágot látott. 2011-ig más módszertan szerint - részben újra - feldolgozva tovább csiszoltam az Arvisura lexikonát, ennek legutolsó - de még messze nem végleges - változata most jelenik meg.

Az Arvisura (Igazszólás) megismerése, most 2012-ben egy új fejezethez ért, de csak azoknak, akik végigmásszák saját beavatásuk létráját és készen várják az égi kapun át érkező beavatotti tudást. Azok, akik csak most indulnának el vagy esetleg félúton járnak, valahol valamelyik létrafokon állva, kapaszkodva méricskélik a következő lépést, nekik hasznos segédeszköz lehet ez a három könyv, ami részben azt az utat is bemutatja, amin én is végigjöttem.

A 2001-2011 között végzett teljes Arvisura munkásságom “zárása” is ez a kiadás. Ám minden zárás egyben valaminek a kezdete is...
(Kozsdi Tamás, 2012. január 26. Budapest)

A könyvben szereplő ajánlás rövid kiegészítése:
„A Paál Zoltán keze nyomán ránk maradt regék számos kételyt ébresztenek a történelem kutatókban, miközben megannyi hívőt is vonz a munka. Az összes ellentmondások feloldására még kevés az eltelt egy-két évtized, amióta a művet többen is kutathatják. Akármilyen zavarok is árnyékolják be azonban az Arvisura útját - egy évtized kutatás után - megállapítottam, hogy a Paál-féle mű jó lehetőséget nyújt az Arvisura tiszta esszenciájával való megismerkedésre, vagyis a történet nem állt meg Paál Zoltánnál (1913-1982).

Az égi - szellemi - létrán tovább lehet és kell is mászni. A beavatottság gyémántját tovább kell csiszolnia minden Úton járónak; nekik nyújthat segítséget ez a könyv”.
(Kozsdi Tamás 2012. január 26. Budapest)
*
Az egyesített kiadásban foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A MAGYAR ŐSEMLÉKEZET ÉS AZ ARVISURA VILÁGKÉP:

(Az ősemlékezet; Az Arvisura maga; A civilizációk - Kiegészítő tanulmány a Paál féle Arvisura jegyzetekhez; Ata Izisz Birodalma/Ataisz; A Közel-kelet életre kel / Úr királysága, Árpád Birodalom, Nimród Birodalma / Anima-óm, Uruk-óm; Ménes és Szumér Birodalma / Hikrosz-óm; Az ordoszi törzsszövetség / Agaba-óm; Közép-Amerika ősi világa /Kuszkó-óm; Melegvizek Birodalma / Kárpát-medence, A lélek nemesedés útja;)

• A FÁTYOLON INNEN ÉS TÚL:

I. AMIT AZ ARVISURÁKRÓL TUDNI ÉRDEMES:
(A mű eredetéről és szerkezetéről; A kapcsolat; A palóc arvisurák árnyai; Az Arvisura kezdete; Az Arvisura helye a civilizáció történetében; A Szírius-kérdés; Az Arvisura tömörsége; A palóc Arvisurák feladata és üzenete;)

II. ARVISURA TANULMÁNYOK:
(Ataisz szigete; Az agabák törzse; Pannon és Mecsek; Hangun - Hunyor - Bendegúz; A titokzatos Domonkos érsek;)

III. A BOLYGÓIRÁNYÍTÁS METAFIZIKÁJA;
(Arvisura időrendi táblázat; Az etruszkok, Róma, Pannónia és a Balkán történelmi kronológiája;)

• ARVISURA LEXIKON 2006-2011;
(Megjegyzések; Lexikon címszavak;)

• CSALÁDFÁK:
(Ata Izisz családfája - Az életfa lakói; Pannonföld kettős fejedelmi háza; Magyar Törzsszövetség (2-4. sz.) beavatottak láncolata; Atilla hun király családfája; I. és II. Ilona családfája; Álmos fejedelem rokonsága; Árpád leszármazottai; Taksony leszármazottai; Mihály leszármazottai; II. András családja; Hunyadi Mátyás családfája;)

*
„A MAGYAR ŐSEMLÉKEZET ÉS AZ ARVISURA VILÁGKÉP” című ezen kiadványt a szerző gondolkodását követve az Arvisura örök, egyetemes minősége, a hozzá vezető út, az Arvisura forrás tiszta esszenciája, a Paál Zoltán rovósámán életművéhez készített tizenötezer éves történelmi áttekintést tartalmazó - a magyarság szellemiségének a legutóbbi civilizációs ciklusban történő megjelenéséről szóló - rendszertan, egy Arvisura lexikon és a kötet 11 családfája kérdés és gondolatkörei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik ennek az egyesített kötetnek a segítségével mindezeket mélyebb kontextusban is igénylik megismerni.

Webáruházunk szolgáltatásai:

Azonnali átvétel vagy 1 munkanapos kiszállítás
Kézbesítés belföldre/külföldre
Személyes átvétel könyvesboltunkban
Bankkártyás fizetés is lehetséges!
Könyveinket kiadói áron vásárolhatod meg!

Termékjellemzők:

ISBN:
Kiadás éve:
Oldalszám: oldal
Borítás:
Kötés:
Méret:

Ajánlatunk

a kategória további könyveiből
Badiny Jós Ferenc
A magyarság igaz őstörténelme
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig, A táltos Isten, Az Istenes honfoglalók, Jézushitű Atilla, A magyar Szent Korona.
Részletek
Badiny Jós Ferenc
Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Egyesített kiadás - 3 kötet egyben - A sumír-magyar nyelvazonosság bizonyítékai, A Sumír-magyar lelkiség és mitológia, A sumír őstörténet
Részletek
Bíró Lajos
Őseink Fényvallása
Az ősmagyarok Tűz- és Naptisztelete
Részletek
A kategória további könyvei

Ajánlatunk

kiadónk újdonságaiból
Újdonság
László Ervin - Pier Mario Biava M.D.
Információs gyógyítás
A RÁKOS és DEGENERATÍV sejtek újraprogramozása egy forradalmi módszerrel - gyógyítás új felfogásban
Részletek
Újdonság
Arany László
Ausztrália, Óceánia és Antarktisz tiltott magyar régészete
Részletek
Újdonság
Langston Kahn
Sámánisztikus lélekgyógyászat
Traumafeldolgozás ősi és új módszerei
Részletek

Könyvek

Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR