- Blog -

A lelkek intelligens civilizációi

UFO, Exopolitika
2017-01-21

Michael Newton és munkatársai által gyűjtött adatok alapján megismerhetjük a lelkek intelligens civilizációinak szerepét a multiverzum életeinek teremtésében. „Isten” nem más, mint az Omniverzum spirituális dimenzióinak összessége, vagyis a lelkek intelligens civilizációi, a spirituális lények és Isten maga...

Az Omniverzum dimenzionális ökológia hipotézissel összhangban a lelkek életét is régóta kutatják. Anthony Peake kutató a következőket írja Platón lélekkel kapcsolatos gondolatairól:
„Platón egyértelműen azt mondja, hogy a lélek túléli a test halálát. Égi lények értékelik az elhunyt földi életét, és eldöntik, hogy a lélek újraszületik-e („balra és lefelé”) vagy pedig a lét egy magasabb fokára léphet.”

A regressziós hipnózis is az Omniverzum ökológiájának a hipotézisét támasztja alá. A regressziós hipnózis protokollját 1960 és 1980 között fejlesztette ki és alkalmazta Michael Newton. Több, mint 7000 esetet gyűjtött össze, melyeket 1995-ben publikált. Ezek mind igen részletes információkat adnak számunkra a lelkek intelligens civilizációiról, a spirituális lényekről, a Forrásról (Istenről) és az exopolitikai dimenziók intelligens civilizációiról.

Vizsgálataink során az alábbiakra találunk bizonyítékokat:
A lelkek természete és teremtése, mint Isten holografikus töredéke
Lélekfejlődés az Omniverzum dimenzióiban (és a lélekcsoportok szerepe)
Visszatérés az exopolitikai dimenziókból az életek közötti dimenziókba
Időutazás, teleportálás, és interdimenzionális portálok az exopolitikai és életek közötti dimenziókban
Az élet keletkezése és exopolitikai dimenziók közötti kapcsolat
A Forrás (Isten) természete és az exopolitikai és spirituális dimenziók közötti kapcsolat
A lelkek teremtése galaktikus anyagból, csillagokból, és az exopolitikai dimenziók bolygóiból (beleértve az interdimenzionális utazást és az idő és az anyag változtatásait)
A lelkek üzenetei álmok formájában
A Szürke földönkívüliek szerepe a lélek reinkarnációjában
A hiperdimenzionális földönkívüliek és a lelkek közötti párhuzamok.

Érdemes elolvasni Michael Newton eredeti kutatását, hogy még többet megtudhassunk az Omniverzum dimenzióinak természetéről.

Newton szerint a lélek „intelligens fényenergia”:
Nem tudjuk pontosan definiálni a lelket, mert azzal keretek közé szorítanánk azt, ami valójában végtelen. Ez az energia az elektromágneses erőhöz hasonló rezgő hullám, azonban nem érvényes az anyagi részecskék töltöttsége. A lélekenergia nem egységes. Az ujjlenyomathoz hasonlóan minden léleknek megvan a maga jellemző identitása. Fel tudom ismerni a lélek jellemzőit a színárnyalata alapján, de még az sem határozza meg a lelket, mint egységet.

Newton bizonyítékai közül az egyik a lelkek természetével és eredetével van kapcsolatban, mindegyik az eredeti Forrás vagy Teremtő egy-egy holografikus töredéke – holografikus „Fénytojások” Istentől, aki egy „Fénytenger”.

A következő regresszióban Newton egy lélekkel beszél, aki a spirituális dimenziók egységében dolgozik:
Dr. Newton: Inkubátor anyaként mikor látod először az új lelkeket?
Lélek: Ott, ahol megszületnek. A kis fehér energiák arany zsákban érkeznek a központba, és lassan, rendezett sorokban, méltóságtejesen mozognak felénk.
Dr. Newton: Honnan jöttek?
Lélek: A központ végén, egy boltív alatt egész fal tele van olvadt tömegű, nagy intenzitású energiával és... életerővel. Olyan, mintha egy hihetetlenül hatalmas szeretetenergia tartaná mozgásban az egészet. A tömeg gyönyörűen mozogva lüktet és hullámzik. A színe olyan, mint amikor csukott szemhéjjal nézel a napba.
Dr. Newton: És ebből a tömegből születnek meg a lelkek?
Lélek: A tömegből kiválik egy rész, de soha nem ugyanazon ponton. A rész egyre növekszik, majd kiválik az egészből. Az új élet születése csodálatos pillanat. Él és teljesen egyedi.

Newton a következőt tette hozzá:
Egy tojás alakú energiatömeget látok, ami kiáramlik majd vissza. Amikor kitágul, új lélekenergia fragmentumok születnek. Amikor visszahúzódik, magával viszi azokat a lelkeket, amelyeknek nem sikerült megszületniük. Valamilyen oknál fogva ezek a töredékek nem érték el az önállóság következő lépcsőfokát.

Newton bizonyítékai azt is alátámasztják, hogy az intelligens civilizációk lelkei azért inkarnálódnak az Omniverzum multiverzumaiba, hogy különböző élettapasztalatokkal gazdagodjanak. Mivel a lélek a Forrás (Isten) holografikus töredéke, minden lélek egyéni fejlődési útvonalat jár be.
Az exopolitikai dimenziók univerzumai a lelkek virtuális tapasztalati helyei, itt fejlődik a tudatosság.

Például amint már említettük, a földi emberek a harmadik téridő dimenzióban élnek. Az olyan fejlettebb emberek, mint az arktúriai emberek, már a hatodik fény dimenzióban élnek és a magasabb tudatossági szintjük miatt fejlettebbek, mint a földi emberek. A testet öltő lelkek igen eltérő életet tapasztalnak arktúriai emberként, mint földi emberként. A lélek fejlődése földi emberi testben elméletileg nagyobb nagyságrendű, mint arktúriai testben.

Az inkarnáció folyamatának konkrét lépései:
1. A jövőbeli test kiválasztása, beleértve az „életek technológiai mintavételét".
2. A kiválasztott jövőbeli élet próba- és felismerő osztályai az inkarnálódó lelki társsal.
3. Teleportálás (normális inkarnációban és születésben) egy interdimenzionális ajtón keresztül egy exopolitikai dimenzióban élő leendő anya méhébe és az új test elfoglalása körülbelül három hónappal a születés előtt (az utolsó trimeszterben).

Kivételes esetekben egy lélek egyidejűleg több fizikai életet is élhet az exopolitikai dimenziók különböző helyszínein. Normális esetben a fizikai halált követően a lélek az interdimenzionális ajtón keresztül visszateleportál az életek közötti dimenziókba, és (hacsak nem magasan fejlett lélek) találkozik a vezetőkkel, a családdal, a barátokkal, és így tovább. A vezetőkkel és a vének tanácsával áttekinti az életét, a karmikus leckéket, és így tovább. A lélek ezután tanul, új feladatot választ magának, mint vezető, gyógyító, és így tovább. Ha szükséges ezután egy új élet-kiválasztási folyamat kezdődik.

A hipnotikus regresszióban kapott információk szerint az életek közötti dimenziókban a lelkek csoportokban tanulnak. A lelkek a saját csoportjukkal maradnak végig, miközben megőrzik teljes szabadságukat. A reinkarnáció során a lélekcsoportok általában együtt utaznak. Newton adatai szerint:

1. Az új lelkek a fejlettségi szintjüknek megfelelően kerülnek egy adott csoportba.
2. A csoport kialakulása után új lelkek már nem csatlakoznak hozzájuk.
3. A lélekcsoportok homogének, meghatározó az ego, a kognitív tudat, és a kifejezés hasonlósága.
4. A lélekcsoportok nem keverednek a többi lélekcsoporttal. A csoportban lévő lelkek kommunikálnak egymással.
5. Az egyes lelkek tanulási görbéje eltérő lehet. Néhány lélek gyorsabban halad előre, mint mások. Ha a középső szinten megmutatják, mihez van tehetségük (gyógyítás, kreativitás, oktatás, stb.), speciális képzést kaphatnak, miközben a saját lélekcsoportjukban maradnak.
6. A középső szinten a lelkek nagyobb független tanuló-csoportot képezhetnek.
7. Fejlettebb szinten a lelkek vállalhatnak csoporton kívüli tevékenységet is, és lehetnek vezetők is.
8. A lélek fejlődésének a következő szintjei vannak:

Kezdő lelkek, 42% (fehér aura)
Középhaladó lelkek, 57% (sárga-arany aura)
Fejlett, emelkedett lelkek, 1% (világoskék-lila aura)

A hipnotikus regresszió során nyert információk azt mutatják, hogy meghatározott dolgok történnek az életek közötti dimenziókba visszatérő lelkekkel. A vezetők három módszert alkalmaznak az átjáróknál:

1. Beborítás. A belépő lelkeket nagy, kör alakú energiával veszik körbe, hogy így könnyítsék meg számukra az átmenetet.
2. Fókusz. A vezető nagy energianyomást alkalmaz a lélek éteri testének a meridián pontjain.
3. Sürgősségi ellátás az interdimenzionális átjárónál. Ha az érkező lélek fizikai teste erőszakos halállal halt meg, akkor energetikailag igen rossz állapotban érkezik meg az átjáróhoz. A vezetők energiát adnak és spirituális meditációval segítik a lélek átkelését.

Bizonyítékaink vannak arra vonatkozóan, hogy az életek közötti spirituális dimenziókból (teleportálással) inkarnálódnak a lelkek. Newton azt mondja „Rengeteg adatom van olyan lelkekről, akik más világokba inkarnálódtak és olyan lelkekről, akik két földi élet között más, ismeretlen világokban tanultak és pihentek.”

A Newton és kollégái által gyűjtött adatok összhangban vannak az Andrew D. Basiago által számomra készített jelentéssel, melyben leírja, hogy az időutazásai során találkozott nem régen elhunyt emberek lelkeivel. Ezek a lelkek az „asztrál síkon” voltak, amely a Basiago által használt alagúttal volt kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy az univerzumunk tér-idő hologramából interdimenzionális portálokon keresztül haladtak az életek közötti dimenziókba:

Az alagúton átérve a lelkünk a szellemvilágba kerül. Ekkorra már a legtöbbünk felismerte, hogy nem szűntünk meg, csak elhagytuk a földi testünket. A lélek fejlettségi szintjétől függ, hogy ezt mennyire tudja elfogadni. Vannak, akik csodálkozva néznek körül, mások teljesen természetesen mondják el, mit látnak. A legáltalánosabb reakció a megkönnyebbülés: „Ó, végre újra itthon vagyok ezen a csodálatos helyen.” Van néhány nagyon kevés magasan fejlett lélek is, aki hamar elhagyja a testét, de a legtöbb ember hezitál. A fiatal, kevés múlttal rendelkező lélekkel előfordulhat, hogy képtelen lemondani a testéről és még annak halála után is ragaszkodik hozzá.

Az alagút elhagyása után rövid ideig még minden zavaros lehet. Azt gondolom, ez a Földhöz legközelebb lévő asztrálsík (ezt a teozófusok kamalokanak hívják) eltérő sűrűsége miatt lehet.

A Newton és munkatársai által gyűjtött adatok alapján megismerhetjük a lelkek intelligens civilizációinak szerepét a multiverzum életeinek teremtésében. „Isten” nem más, mint az Omniverzum spirituális dimenzióinak összessége, vagyis a lelkek intelligens civilizációi, a spirituális lények és Isten maga.

Részlet Alfred Lambremont Webre „Omniverzum” című könyvéből

Részlet a „Omniverzum” című könyvből. Kattints a teljes könyvért:

Megnézem a könyvet

<< < >> >
Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR