Pozitív gondolkodás · Önfejlesztés · Életmód · Természetgyógyászat

Althea S. Hawk
Kvantum DNS gyógyítás
Gyakorlatok tudatosságod emeléséhez és a genetikai kódod megváltoztatásához
Bolti ár: 6 999 Ft
Kiadói ár: 6 999 Ft

A könyvről bővebben

... Nem szabad elfelejtenünk, hogy amit megfigyelünk, az nem a természet maga, hanem a természet a mi megfigyelési módunk tükrében.

A gyógyító utazás krónikája..., amely nem csak sokkal jobb egészséghez és vitalitáshoz juttatott, hanem visszafordított az életveszélyes élettani károsodástól és betegségtől. Sokévnyi fizikai panaszok és gyengeség után tértem vissza, melyek során rövid ideig volt ugyan javulás, de az újabb és súlyosabb panaszok mindig visszatértek.

Ez a könyv azonban nem a szenvedésemről szól, bármilyen valóságos és szörnyű kínokon mentem is át, hanem a meglehetősen váratlan valószínűtlen utazásomról. Ez egy történet a változásokról, hogy példámmal segíteni tudjak másoknak, a betegeknek és a szakembereknek egyaránt. Úgy érzem, muszáj megosztanom, milyen hatalmas lehetőségek rejlenek az orvostudományban és a gyógyító módokban.
Ez egy út arról, hogyan változtattam meg a testem működését és genetikai kódolását a DNS-em különleges átalakításával, és ily módon töröltem a betegséget és a betegség tüneteit, amelyek az elmúlt évtized nagy részében uralkodtak az életemen.

Ez egy olyan állítás, amely sok szakember, tudós, páciens, sőt etikus tudósok között könnyen vitát okozhat. Különösen érdekesnek tűnik, mert az esetemet körülvevő körülményeket nem lehet teljesen magyarázni a genetika, a betegségek mechanizmusa és a modern tudomány fizikai értelemben vett elveinek jelenlegi megértése mellett. Ezeket a problémákat az is súlyosbította, hogy sok változás a specifikus terápiás technikáknak köszönhetően finomabb, nem fizikai szinten történt, amik jelenleg orvosilag vagy tudományos módon nem mérhetők. Ahogyan azt már helyesen kijelentették: „a modern elme számára a hiteles magyarázat egy tudományos magyarázat”.

Az évek során az egészségügyi helyzetem fokozatosan romlott. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy számos problémámat, beleértve a sejtes rendellenességet, a rákot, számos csontváz daganatot, nehézfém toxicitást és gyulladásos állapotot, rendkívül hosszú ideig nem diagnosztizáltak, jóval azután sem, hogy a tünetek nagyon nyilvánvalóak lettek. Sajnos ezek mindegyike elkerülte az orvosaim figyelmét, míg majdnem túl késő lett. Ekkor már fizikailag és energikusan is rosszul voltam. Az általam próbált terápiák és kezelések nagy része sikertelen volt a tünetek enyhítésében, és egyáltalán nem vittek közelebb a gyógyuláshoz.

Az értelmem azt mondta, hogy a túlélésem és az egészségem javulásának kulcsa valahol máshol volt, nem ott, ahol eddig kerestem. Ahogy olvastam, kutattam, és egy másik aspektusban értettem meg a saját betegségemet és a genetika mechanizmusát, nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a terápiás és farmakológiai megközelítések, amelyeket abban az időben használtam, nem ígérhettek gyógyulást. Ezt követően ráléptem egy olyan útra, amely lehetővé tette számomra, hogy megvizsgáljam és értelmezzem a fizikai és a nem fizikai világ kritikus kapcsolatát, annak érdekében, hogy teljesebb képet alkothassak arról, hogy kik vagyunk genetikai szinten, hogyan betegszünk meg, és hogyan tudunk meggyógyulni.

Az általam kapott útmutatás alapja és az ebben a könyvben található anyag nagy része az éteri, nem hétköznapi birodalmakból érkezett egyéni spirituális utazásaim és csatornákon keresztül. Ezek közé tartoztak az Akasha Krónikák és a szellemi és ezoterikus tudás kevésbé közismert dokumentumai. Az ilyen jellegű információk a normális emberi tudat kapacitásán kívülről érkeznek, és az agy limbikus rendszerén keresztül némi értelmezést igényelnek, hogy érthetőek legyenek.

Gyakorlással lehetőség van figyelmen kívül hagyni az előítéleteket, és a tudatos tudat bevonása nélkül szinte bármilyen témában (tudat-szintünktől függően) információt kaphatunk mindaddig, amíg az a mások és a mi javunkat szolgálja. Az adott információhalmaztól függően egyes utazások vagy csatornázott információk angol nyelven érkezhetnek, ésszerűen, világosan, máskor kicsit rejtélyesebben, vagy rövidebb szavak, esetleg mondatok formájában. Az érzéketlen metaforák formájában szavak nélkül közvetített üzenetek olyan vizuális képekként vagy hangokként jelennek meg, amelyek megtestesítik az üzenet szándékát és elmondják a történetet.

László Ervin, Nobel-békedíjra jelölt vezető rendszerelméleti szakember szerint:
„Ma a nyugati világ olyan valósággá válik, amely látható, ami nyilvánvaló. Az emberek elhessegetik a szélesebb valóság szférájának elképzeléseit, és puszta fantáziának gondolják őket. Mivel amit a modern emberek látnak, azt a hiedelmeik korlátozzák, ezért amit a szem és fül nem közvetít az elméhez, az hiányzik a modern szemléletből. Egy valóság mélyebb vagy magasabb szférájának tapasztalatai az elme tudatalatti régióiban vannak, és csak esztétikai, misztikus vagy vallásos felmagasztosulásban ismerhetők fel; szerelemben; és a szexuális egyesülésben. A hétköznapi kontextusban az ilyen tapasztalatok által közvetített intuíciókat a művészek, költők, próféták és guruk megmagyarázhatatlan intuíciójának tulajdonítják”.

Az ebben a könyvben szereplő információk és a gyógyításra irányuló erőfeszítéseim során elért mélyreható eredmények azt mutatják, hogy valóban elválaszthatatlanok ezektől a különleges birodalmaktól. Ahogyan sokan csak nem régóta tartják elképzelhetőnek, a valóság háromdimenziós környezetben nem magyarázható megfelelően. Ez visszavonhatatlanul létezik érzékeinken és testünkön túl, de képesek vagyunk kapcsolatba lépni és kommunikálni ezen birodalmakkal útmutatás, információ és gyógyítás céljából. Ez a tudás vezetett oda, amit a genetikánkról igaznak gondolok, és ami a génjeim újrakódolásával elvezetett a gyógyuláshoz.

Az újrakódolás alatt többet értek, mint a genetikai kifejeződés egyszerű módosítását, amely az a folyamat, amellyel a szervezet biológiai szabályozásának és működésének céljából a DNS utasítások felhasználódnak a géntermékek szintéziséhez. A közelmúltban az epigenetika területén vizsgálták, hogy bizonyos gének aktiválásával, be- vagy kikapcsolásával, a génszekvenciák (utasítás-készletek) megváltoztatása nélkül megváltoztathatják a genetikai kifejeződést. A különböző környezeti vagy külső befolyásoló tényezők - pl. a táplálkozás, a hormonok vagy a toxin expozíció - megváltozása a genetikai kifejeződés megfelelő megváltoztatásához vezethet. Az újrakódolás arról szól, hogy aktiváljuk DNS-ünk különleges részeit, hogy új és továbbfejlesztett információkat adhassunk DNS utasításkészleteinknek. A DNS szálak génszekvenciáinak megváltoztatása vagy újrakódolása ezen információk alapján történik.

Amint azt részletesen kifejtjük a könyv egészében, ezt úgy érjük el, hogy aktiváljuk a DNS egy bizonyos részében tárolt memóriát, amely elkülönül az utasításkészletektől, és ez segíti a DNS-utasításokat és testünket, hogy emlékezzen a hatékony működésre. Az újrakódolás magában foglalja a kommunikáció erősítését a DNS két része között – a memóriát, amely információt és utasításkészletet tartalmaz és irányítja a kémiai és biológiai válaszreakcióinkat.

Az újrakódolás arról szól, hogy aktiváljuk DNS-ünk különleges részeit, hogy új és továbbfejlesztett információkat adhassunk DNS utasításkészleteinknek. A DNS szálak génszekvenciáinak megváltoztatása vagy újrakódolása ezen információk alapján történik.

Vannak, akiknek ez elképzelhetetlennek vagy lehetetlennek tűnik, de a bizonyítékok és a működési mechanizmus miatt nehéz tagadni, hogy valóban lehetséges. Magam is sokszor megdöbbentem és csodálkoztam a kapott magyarázatokon. Gyakran küzdöttem azzal a dilemmával, hogyan adhatnék szilárd bizonyítékokat, amelyek igazolják és hitelessé teszik az összegyűjtött információkat és azt, ami velem történik. Leggyakrabban nagyon kevés előzetes tudásom volt (és ezért elfogulatlan voltam) a témában, amikor ezeket a vizsgálatokat végeztem, és nem tudtam, milyen jelentős vagy mélyreható a kérdésekre adott válasz. Ráadásul személyes, első kézből szerzett tapasztalataim voltak. Mindez velem történt.

Az ezeken az utakon és csatornákon keresztül kapott információk éteri eredetűek, ami egy univerzális forrás és egy korlátlan tudásforrás. Ezért az elmémben lévő információ valószínűleg szellemileg kevésbé korlátozott vagy elfogult, mint bármely tudományos elmélet, feltéve, hogy megőrizzük az objektivitást, és az üzenetet nem értelmezik rosszul. Ez az egyedülálló információgyűjtési módszer hozzájárul a könyvben bemutatott üzenet hitelességéhez és érvényességéhez.

A tüneteim sajátossága és természete, valamint a diagnózisok adták meg az alapját annak, amit elmagyaráztak nekem. Ezt követően tudományos elméleteket és mások meglévő munkáját használtam fel a számomra nyújtott információk magyarázatára és ellenőrzésére. Sok olyan forrás, amellyel a kérdéseim után találkoztam, és azok, amelyek idézve vannak ebben a könyvben bizonyítékul szolgálnak arra, hogy az információ valóban helyes, mert a témával kapcsolatos információ létezik, és napjainkban írnak róla.

Nem vagyok tudós, orvos vagy olyan területek szakértője, amikkel foglalkozom, különösen a bonyolult kvantumfizikával és fiziológiával járó témáké, de mindent megtettem azért, hogy az összes információ forrásának integritását és pontosságát megőrizzem. Arra törekedtem, hogy biztosítsam, hogy az elképzeléseket és koncepciókat ne lehessen kivenni az összefüggésekből, vagy tévesen ábrázolni. Bizonyos esetekben a magyarázatok némelyike lehet a nagyon bonyolult tudományos és orvosi információk leegyszerűsítő összefoglalása, de úgy vélem, elegendő részlet áll rendelkezésre, hogy az olvasó megérthesse a jelentést oly módon, amely e könyv üzenetét és szándékát szolgálja.

Ez a könyv ezért a látható és láthatatlan ötvözése, meglévő információkból és dokumentált bizonyítékokból, valamint az éterikus tudásforrásokból, amelyek teljesen újak lehetnek, és sokkal teljesebb képet alkotnak valódi genetikai örökségünk és DNS-ünk szerepéről a betegségek kialakulásában.

Utazásom azt mutatja, hogy az orvostudomány és a biológia nem választható el a nem fizikai, kvantum szempontoktól, attól akik, mint biológiai szervezetek vagyunk, ha ki akarjuk terjeszteni a betegségre vonatkozó jelenlegi megértésünk határait, és hogy hogyan lehet őket kezelni. Ez megkérdőjelezi a jelenlegi hiedelmeket és elképzeléseket, valamint hiányos elméleteket a genetikánkról, amelyeket a tudomány által ma ismert információkkal nem lehet teljesen magyarázni.

Számos elmélet van - tudományos, ezoterikus és szellemi -, amelyek elmondják, hogy mi lehetséges a genetikai változások és a betegség felszámolása tekintetében. Az elméletnek egy részét ellenőrzött laboratóriumi kísérletekben bizonyították. Valóságos esetek és történetek, valamint anekdotikus bizonyítékok léteznek, amelyek szintén alátámasztják ezeket az elképzeléseket és fogalmakat. Tudomásom szerint azonban semmit sem magyaráztak vagy bizonyítottak minden kétséget kizáróan. Nyilvánvaló, hogy a hagyományos orvostudomány nagyrészt kizárja a nem fizikai hatásokat egy-egy betegség tekintetében, talán tudatlanságból, vagy a tudás vagy bizonyítékok hiánya miatt. Emellett több hagyományos és holisztikus megközelítés, amelyek az energetikai vagy az elme-test-szellem aspektusra összepontosítanak, hasonlóan nem tudták teljes mértékben kifejteni ezen energiai jelenségek kapcsolatát a fizikai testünkön sejtjeink és génjeink szintjén.

Ez a könyv e két tudomány integrációja, az autentikus és személyes tapasztalataimat ötvözve a szellemi és kézzelfogható bizonyítékokkal megmutatja, hogy mi lehetséges.

Egyes olvasók el sem olvasnák ezt a könyvet, ha azzal az állítással kezdeném, hogy lehetséges a génjeink újbóli kódolása, az egészségügyi panaszok javítása és a súlyos betegségek kiküszöbölése, mindazok alapján, amiket a tudomány eddig tud, és amit a genetikáról tudunk. Mások kíváncsiságból, szkeptikusan talán elolvasnák. Végül is, a háromdimenziós valóság megértése miatt, amely a tudomány által megismert tudáson alapul, nincs bizonyítékunk (még), hogyan történhetett mindez. (A könyv céljai miatt a jelenlegi valóságunkra az egyszerűség kedvéért háromdimenziósként utalok, de a definíciótól és a forrástól függően négy vagy akár ötdimenziós is lehet.)

Az orvostudományban és a biológiában történt technológiai előrelépések lehetővé tették számunkra, hogy többet megértsünk a génjeinkről, de ez még mindig kevés, és sok mindent nem tudunk a gének feltérképezetlen részéről. Bár e másik rész pontos természete és funkciója ismeretlen és kissé titokzatos, a legtöbben csak az aktuális elméletek összefüggésében vizsgálták az emberi genomot és a ma létező tudományos törvények határain belül.

Az emberi természet és a kulturális kondicionálásunk arra ösztönöz bennünket, hogy elfogadjuk, a tudomány és a biológia mindenre tudják a választ. Elhitették velünk, hogy a meglévő és kialakuló elméleteket minden esetben bizonyítékok támasztják alá, és ritkán próbálunk mélyebben vizsgálódni.

Egészségi állapotom és betegségem súlyossága miatt sok éven át nem voltam elégedett azzal a homályos és gyakran nem meggyőző magyarázattal, amit az orvosok adtak arról, hogy mi történik velem, és hogy mit tartogat nekem a jövő. Nem fogadtam el a vereséget, amikor egyértelmű volt, hogy a génjeim irányítják a testemet és az életem minőségét. Bizonyos mértékig ők diktálták, hogy élek-e, hogyan élek, vagy meghalok-e. Ironikusnak találtam, hogy azokat a mechanizmusokat, amelyekkel a fizikai terápiás és farmakológiai megoldások a tünetek enyhítését és gyógyítását ígérik, az orvostudomány jelenleg nem teljesen ismeri, és nem támasztják alá bizonyítékok.

• A kérdésem az volt, hogy ha képesek lennénk génjeinket nemfizikai eszközökkel befolyásolni a gyógyulás és a betegség felszámolása érdekében, akkor elutasíthatnánk-e ezt, mint működő kezelési lehetőséget akkor is, ha nem tudjuk megérteni vagy mérni azokat a mechanizmusokat, amelyekkel működik?

Nem tűnt kevésbé kockázatosnak, mivel a mai tudásunkkal a megközelítést nem feltétlenül lehet teljes mértékben alátámasztani érdemi fizikai bizonyítékokkal vagy teljesen elfogadható magyarázattal.

A mainstream, allopátiás gyógyszeres megközelítések abból a feltevésből származnak, hogy a válaszok a fizikai testben rejlenek, függetlenül attól, hogy kívülről kölcsönhatásba kerülnek-e valamivel. Egyre távolabb vitt minket az igazságtól az, hogy arra összpontosítottunk, hogy mi történik a fizikai testben és nem értjük a külső tényezők hatását. A magunk fizikai aspektusaira összpontosítva eltávolodtunk a bennünk rejlő önszabályozó és öngyógyító képességeinktől. Megszűnt a kapcsolatunk a rendszerező erőkkel és mechanizmusokkal, amelyek rendelkezésünkre állnak, hogy irányítsák fejlődésünket, működésünket és végső soron egészségünket. Amint Dr. Larry Malerba rámutat,
A test, az elme, az érzelmek és a szellem elválaszthatatlanul összetartoznak a fizikai és társadalmi környezettel, egy egészet alkotnak, és nem választhatók szét, kivéve, mint az elme gyakorlása... Az orvostan ritkán veszi figyelembe az ember mélyebb természetét. Még akkor is, ha megteszi, nincs megfelelő kerete annak megértéséhez, hogy ezek a kapcsolatok miként hoznak létre egy egészet, és hogyan kéne kezelni őket...

A hagyományos gyógyászat szinte kizárólag a fizikai világra koncentrál és ezért gyakran figyelmen kívül hagyja az érzelmi kiváltó tényezőket, a pszichológiai tényezőket és a kapcsolatokat. Az orvostudományok vakfoltjai olyan fogalmi és észlelési korlátokat szabnak, amelyek a pszichológiai és
lelki tényezők kerek alakzatait a fizikai orvoslás előre meghatározott négyzetes formáin szeretnék átpréselni.

Annak érdekében, hogy megtaláljuk a választ arra, hogy valójában mi is a genetikánk, és hogyan tudunk velük együtt dolgozni az egészség és a jóllét elérésében, meg kell találnunk az alapvető kapcsolatot a fizikai testtel, és el kell fogadnunk, hogy az érzelmi, mentális, spirituális és környezeti faktorok az életünkben hatással vannak a genetikánkra. Ez nem csak az én homályos elképzelésem - jelentős és mély hatásuk van. Ahogyan mások is, én is úgy vélem, hogy egyszerűen nem tudjuk megérteni genetikánkat és szerepét az egészségünkben anélkül, hogy ezeket a tényezőket figyelembe ne vennénk. Ahogyan majd bemutatom, ezek a tényezők természetüknél fogva összefüggésben állnak egymással, és nem tekinthetők elkülönülten vagy nem változtathatóak egyénenként anélkül, hogy ne befolyásolnák egymást és az egészet. Ezért ha nem foglalkozunk a génjeink fizikai aspektusaival és a kromoszóma azon részéivel, amit meghatározhatunk és mérhetünk, akkor továbbra is úgy gondoljuk, hogy a génjeink irányítják a testünkben végbemenő kémiai és biológiai válaszokat, és így - a környezeti hatások mellett - a betegségek fő okait is.

Ha továbbra is megőrizzük ezt az egyoldalú perspektívát, akkor nem látjuk meg a lényeget - valamint a gyógyítás számos lehetőségeit, amelyeket egy teljes megértés hozhat.
Újabban az integrált megközelítések az orvostudományban elkezdték elismerni az általános értelemben vett energia hatását a fizikai test szintjén. Napjainkban egyre inkább kezdik elfogadni, hogy a finomabb energiaformák túlnyomó többsége nem látható, vagy jelenleg nem mérhető. Sokan biztosak benne, hogy a hatásaik felismerhetők és kézzelfoghatók.

Az energiagazdálkodás hagyományos és holisztikus formáit világszerte több ezer éve sikeresen alkalmazzák különböző kultúrák és emberek. Azonban a modern orvostudományban „az energia terápiás alkalmazásánál különösképpen feltűnő a gondolkodás szegénysége, annak ellenére, hogy az összes tudós tanulta a természetét és a fizikai tulajdonságait. A tudomány elismeri az energia létfontosságú szerepét az élet minden működésében, de az orvostudomány úgy viselkedik, mintha hókuszpókusz lenne, hogy az energiát gyógymódként alkalmazza.

Úgy tűnik, hogy nagyrészt figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a gyógyítás számos ősi módja a mai technikák előzményei. Ironikus módon az orvosi diagnosztikai vizsgálati eszközök, például az MRI-k, a CT-vizsgálatok, az EKG-k vagy a sugárterápiában használt gépek energiát használnak bizonyos körülmények vagy betegségek kimutatására, és befolyásolják a test energetikai állapotát a kezelés formájaként.

Szerencsére egyre több kutatás és bizonyíték születik, amelyek azokon a feltételezett (mérhetetlen) interakciókon alapulnak, amelyek az energiát érintik, és válaszokat adnak a genetikánkra, amelyre az orvos-tudomány korábban nem volt képes. Az emberi testet a közelmúltban „fizikai tartálynak” nevezték, amelyet „energetikai reléállomásnak és olyan járműnek terveztek, amely széles spektrumú hullámformákat, rezgéseket, elektromágneses jelenségeket és pszichés és spirituális energiákat fogad és továbbít”. Az élettan, a pszichológia, a biológia, a kvantumfizika és a tudat integrálásával kezdünk egy teljesebb képet alkotni a fizikai testről és a betegség mechanizmusairól. De, tudomásom szerint senki nem alkotott meg egyetlen olyan, elfogadott modellt vagy nézetet arra vonatkozóan, hogy pontosan hogyan működik.

• Tehát, mi lenne, ha kicsit tovább bővítenénk a valóság fogalmát, hogy belevehessük az energia mérhetetlen aspektusait, amelyek talán megváltoztatnák a genetikánk természetének jelenlegi elfogadott helyzetét?

Mi van, ha megvizsgáljuk ezeket a szempontokat, hogy megválaszoljuk a következő kérdéseket:

• Mi történik, ha a test magasabb vibrációs vagy elektromágneses energiáknak van kitéve?
• Honnan jönnek ezek az energiák, milyen rendszerben vannak, és pontosan mi van ezekben az energiákban, amelyek úgy tűnik, hogy ilyen mélyreható módon vannak hatással a testünkre?
• Sejtes és genetikai szinten hasznosítjuk őket a saját fizikai testünk gyógyításában és a potenciális változásokban?
• Hogyan tudjuk elősegíteni ezeket a változásokat?

Az én személyes utazásom pontosan ezt tette, és olyan mélyreható és kritikus felfedezésekre vezetett a genetikánkkal kapcsolatba, amelyek megadták a válaszokat. A személyes tapasztalataim, az egyedülálló forrásaim, valamint a tudományos bizonyítékok révén meg tudom mutatni, hogy mivel és hogyan lehet ezeket a válaszokat alátámasztani. Személyes beszámoló ez azokról a rendkívüli képességeinkről, amelyek a DNS tudati megváltoztatásával hozzájárulnak a megfelelő egészségi állapot eléréséhez.

Az első fejezetekben a könyv bemutatja a kvantum (többdimenziós) mezők és kvantumdinamika alapelveit, amelyekre a betegség és a genetika természetének a későbbi elképzelései és fogalmai épülnek. Egyesek számára ez rendkívül részletesnek és nehézkesnek tűnhet, de nélküle lehetetlen megragadni azokat a gondolatokat, amelyeket a könyv hátralevő részében tökéletesen és logikusnak tartanak. Az orvosok és a szakemberek, a szkeptikusok és a bizonytalanok számára ezek a fejezetek lehetőséget nyújtanak arra, hogy meglássák, ami ebben a könyvben van, az tudományos bizonyítékokon és meglévő elméleteken alapul, ellentétben a megalapozatlan ezoterikus, spirituális feltételezéssel vagy retorikával.

A kvantum természetünk, mint tudományos és éteri jelenség megértésének szempontjából kritikus fontosságú, hogy értékeljük az energetikai környezetünk nemfizikai hatásainak csodálatos hatalmát a biológiai organizmusok és a genetikai sorsunk fölött. Tudomásom szerint a kettőt még nem kapcsolták össze, és nem vizsgálták teljesen. Ez a megértés elengedhetetlen ahhoz, hogy ki tudjuk alakítani az ilyen hatásokkal való együttműködés képességét, hogy befolyásolhassuk a celluláris és a DNS szinten történő változásokat, és végső soron a génjeink újrakódolásával létrehozzuk a kívánt eredményeket, és megváltoztassuk a DNS-ünkben tárolt információkat.

A későbbi fejezetek, amelyek összefoglalják a sejt- és genetikai szintű energetikai mechanizmusok tudományos bizonyítékait, szintén bonyolultak és tartalmaznak néhány orvosi terminológiát. Így annak érdekében, hogy megkönnyítsük a megértésüket, sokat megismétlünk.
Lehetnek olyan olvasók, akiket jobban érdekelnek a történetben az egyéb körülmények. Ahol csak lehetséges megfelelő részletességgel és indoklással támasztom alá az itt dokumentált személyesen tapasztalataimat. Mások talán arra szeretnének összpontosítani, hogy megismerjék a tudatosság eszközeit, amelyeket fel lehet használni a végső cél elérése érdekében. A később ismertetett tudatosság technikák minimális szinten megkövetelik a kvantumelvek alapszintű megértését. Nehéz megfelelő és hatékony szándékokat kifejleszteni ezeknél a feladatoknál, ha nem tudjuk, mit kérünk és miért.

Ezért az olvasó hasznosnak találhatja az egész könyvben kiemelt alapfogalmak időről időre történő átismétlését, hogy érthető legyen a későbbi fejezetekben leírt szöveg. Az olvasókat - akár szakemberek, akár betegek, akár tudományos vagy spirituális rajongók - arra bátorítjuk, hogy a lehető legnagyobb mértékben igyekezzenek megragadni a technikai és mélyreható ismeretek lényegét. Mert ebben az üzenetben rejlik az a kulcs, amellyel megértjük a betegség mechanizmusát, és ezekkel az eszközökkel a DNS-ünk új információkkal való újbóli kódolásával megadhatjuk az emberiségnek az egészséget és a jóllétet.


Bolti ár: 6 999 Ft
Kiadói ár: 6 999 Ft

Beleolvasok a kapcsolódó blogbejegyzésekbe:

Webáruházunk szolgáltatásai:

Azonnali átvétel vagy 1 munkanapos kiszállítás
Kézbesítés belföldre/külföldre
Személyes átvétel könyvesboltunkban
Bankkártyás fizetés is lehetséges!
Könyveinket kiadói áron vásárolhatod meg!

Termékjellemzők:

ISBN: 9786155647307
Kiadás éve: 2017
Oldalszám: 256 oldal
Borítás: Kemény kötésű
Kötés: fűzött
Méret: A5 méret

Ajánlatunk

a kategória további könyveiből
Újdonság
László Ervin - Pier Mario Biava M.D.
Információs gyógyítás
A RÁKOS és DEGENERATÍV sejtek újraprogramozása egy forradalmi módszerrel - gyógyítás új felfogásban
Részletek
Vörös Mária Nyemirovszkaja
A megbetegítő mátrix
A kilépés gyakorlatai - orosz energiagyógyászat - CD melléklettel 2 óra hanganyag
Részletek
Rev. Stephanie Red Feather, Ph.D.
Az empata kézikönyve
Gyakorlati útmutató a szívközpontú tudatossághoz
Részletek
A kategória további könyvei

Ajánlatunk

kiadónk újdonságaiból
Újdonság
Robert Lanza - Bob Berman - Matej Pavsic
A Biocentrizmus nagykönyve
Egyesített kiadás - három kötet egyben
Részletek
Újdonság
Francoise Lenormant
Káldeus mágia
eredete és fejlődése - Bíró Lajos ajánlásával, előszavával
Részletek
Újdonság
Langston Kahn
Sámánisztikus lélekgyógyászat
Traumafeldolgozás ősi és új módszerei
Részletek

Könyvek

Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR