- Blog -

A tudatalatti elme és a lélek energiája, amely a DNS-t alakítja

Önfejlesztés
2017-12-11

Lelkek vagyunk, és önteremtők... "Minden betegség eredete a diszharmónia az ember tudata és szellemi szintjei, valamint az univerzális mintája között. Így a fizikai vagy éteres gyógyítás csak ideiglenes, ha a tudat és a szellemi szint alapmintája változatlan marad." William Tiller

A TUDATALATTI ÉS A LÉLEK

Spirituális szempontból Robert Detzler szerint fizikai testünk mellett valójában tizenkét nem fizikai, energetikai testünk van. Ezek közé tartoznak a közismertebbek, mint például az éteri, az asztrális, a mentális, az érzelmi és a lélek testek. Ezek a testek számos tudatalatti és tudatos elmével rendelkeznek: a tudatos elme a test tudataként, a tudatalatti elme pedig mint a test tapasztalatának felvevő eszköze funkcionál. Azt mondja, hogy a fizikai test a mi nagyobb énünk alacsonyabb vibráló kifejeződése, és fizikai testünk tudattalan elméje feljegyzi tudatos elménk minden meggyőződését, észlelését, ítéleteit és tapasztalatait. E hiedelmek eredete lehet kulturális, vallási vagy hitalapú, szituációs, vagy azok, amelyeket a mindennapi élet tapasztalatain keresztül szereztünk. Ezek a hozzáállásainkban, cselekedeteinkben és viselkedéseinkben jelennek meg.

Amikor a test meghal, a tudatos és a tudatalatti elmék is meghalnak, és a vibrációs feljegyzések, amelyek korábban a tudatalatti elmében voltak, átkerülnek a lelkünk Akasha Krónikájába.Így ezeket a hiedelmeket vibrációsan írjuk le az Akasha Krónikában, amelyet memóriánként tárolunk a DNS kristályos részében. A tudatalatti elme hatalmas befolyással bír ránk, és sokféleképpen alakítja az életünket. Érzékeink révén összegyűjti a külső világunk és a testünk különböző élményeiről szóló információkat, a lelkünk, annak céljain és programjain keresztül, majd elképzeléseket, észrevételeket és ítéleteket alkot, és tárolja azokat. Mindez a tudatos elme bevonása vagy tudatossága nélkül történik.

A valóságban a tudatalatti elme a tárolt programok érzelemmentes adatbázisa, amelynek funkciója szigorúan a környezeti jelek olvasása és a belénk kódolt viselkedési programok működtetése, anélkül, hogy kérdéseket tenne fel vagy ítéleteket hozna. A tudatalatti elme hasonló a programozható „merevlemezhez”, amelyre az élettapasztalatainkat lementjük. A programok funkcionálisan egyenértékűek a vezetékes inger-válasz viselkedéssel. A viselkedést aktiváló ingerek jelezhetik, hogy az idegrendszer érzékeli a külső világot és/vagy olyan jeleket, amelyek a testben keletkeznek, mint például érzelmek, öröm és fájdalom. Ha egy ingert érzékelünk, akkor automatikusan bekapcsolódik a viselkedési reakció, amit akkor tanultunk, amikor a jelet először tapasztaltuk.

A tudatalatti elme szigorúan stimulus-válasz lejátszási eszköz; nincs „szellem” a „gép” azon részében, hogy megvizsgálja az általunk folytatott programok hosszú távú következményeit. A tudatalatti csak a „mostban” működik. Következésképpen a tudatalatti elméjében a programozott félreértelmezések nincsenek „figyelve”, és szokás szerint jelenik meg bennünk a megfelelő és korlátozó magatartás.

Még mélyebb szinten, Detzler szerint, befolyásolnak minket azok a lélekprogramok, amik eredetileg a tudatalatti elméjében tárolódtak el, néha traumatikus események vagy érzelmileg fontos események során. Az események energiáját később a lelkünk Akasha Krónikájában rögzítjük.
Ezek a programok sok olyan kérdést fednek le, mint az öröklésről szóló hiedelmek, amelyek származhatnak a szülőnk génjeiből;
más hitek elfogadása;
hiedelmek arról, hogy ki vagyunk;
egy üzenet vagy hit, amelyet stresszes helyzet során kaptunk;
a fóbiák vagy a mélyen tapasztalt hiedelmek, amelyek egy tapasztalat vagy trauma következtében jöttek létre;
hiedelmek a saját értékeinkről vagy tökéletlenségünkről (különösen a testünkről);
önbüntető hiedelmek és hasonlóak.

Létezhetnek olyan lélekprogramok, amelyeknek negatív energiái vannak a düh, a gyűlölet vagy a bosszú érzelmeihez kapcsolódva, amit egy lélek akkor tapasztalt, amikor nem volt fizikai testben, különösen traumatikus esemény, például nemi erőszak vagy más testi erőszak során. Ezen tapasztalatok energiája ugyancsak közvetlenül a lélek Akasha Krónikájába kerül, nem pedig a tudatos vagy tudatalatti elmébe.
Más programok közé tartoznak a hiedelmek, amelyek elkülönítenek vagy polarizálnak (jó és rossz, Isten és ördög); asztrológiai hiedelmek, amelyek destruktív viselkedést (pl. félelem) hoznak létre; a tudatalatti integritás elvesztése (olyan diszkordáns gondolatokkal, érzelmekkel vagy meggyőződésekkel, amelyek veszélyeztetik a tudatalatti elmét);
hegesedés (a lélek megsebesült és meggyógyult);
régi feleségek meséi (megalapozatlan információ, amely szabályozza a viselkedést);
és a menekülési vágyak (felelősség, fájdalom, kihívás vagy nehézség).

Vannak olyan lélekprogramok is, amelyek a spirituális birodalmakban alakultak ki, mielőtt a fizikai világba kerültünk a megtestesülés során. Ez a program, amely pozitív és negatív szempontokat is tartalmaz, szerves részét képezi az egyes lelkek felépítésének és lelki testének, amely segít abban, hogy újra megtanuljuk azt, amit elfelejtettünk, miközben haladunk az életutunkon, a végső lelki tudatosság, és az Egység felé. Ezek a programok, melyek közül néhány meglehetősen ezoterikus, alkotják a lélek alapvető szerkezetét. Kihívásokat is tartogatnak számunkra, különben nem lenne lehetőség arra, hogy a lélek tökéletesítse magát. A diszfunkcionális gondolatok és kifejezések diszkordáns energiává alakító programjai lehetőséget kínálnak számunkra, hogy megismerjük, növekedjünk, majd ideális esetben továbblépjünk ezekből a tapasztalatokból.

A lélek energia részeként nyilvántartott egyéb anomáliák közé tartoznak a lélek széttöredezésével és a lélekvesztéssel kapcsolatos energiák. A lelkek traumái, esküi, fogadalmai és lelki szerződései befolyásolhatják az olyan emlékeket és perspektívákat, amelyeket egy lélek energia formájában hordoz, és nagy hatással lehetnek arra, hogy kik vagyunk, és mit látunk. Gyógyulásom, és a szakemberekkel történő közös munka során megtapasztaltam a lelkem visszatérését, mások által birtokolt lélekrészeim visszaszerzését, valamint a lélek részek felszabadulását. Az ezen a területen dolgozó szakemberként személyesen is láttam, hogy a lélek energiája mélyreható szerepet játszik a tudatalatti hiedelmeink és a személyes kvantummezőnk energiájának befolyásolásában

A lélek ügyei sokszor diszfunkcionális minták gyökerei. Megakadályozzák, hogy kiteljesedjünk, és végső soron az egészségünkre is hatással vannak. Lehetetlen azt mondani, hogy nem fontosak, amikor személyesen éreztem és tanúja is voltam kimondott és észrevehető változásoknak másokban, amikor a lélek feloldódott és visszatért az eredeti állapotához. Jelentős változások tapasztalhatók az emberek személyiségében, kapcsolataiban, választásaiban és attitűdjükben, valamint egészségükben.

A probléma az, hogy a tudatalatti elme és a lélek nem diszkriminálók, és nem figyelik, mi történik velünk tudatos szinten, amikor nem tudatosan vagy spirituálisan éberek vagyunk. Mivel e programok és körülmények erősen befolyásolnak minket, az ellenőrzési és egyensúlyi mechanizmus hiányában végső soron a hibás és pontatlan felfogásokat energiaként tároljuk a személyes kvantummezőnkben és az Akasha Krónikánkban. Ezek az önkorlátozó megítélések alkotják a hitrendszerünket, és magukban foglalják, hogy mit gondolunk a saját genetikai örökségünkről, a testképünkről, a betegségekről, az önértékelésünkről, és azt, ahogyan magunkat, másokat és a világot látjuk, és így tovább. Amit ma hiszünk, azzá válunk a jövőben. A hitek energetikai minták. Ezek a hiedelmek, és nem a génjeink határozzák meg, mit jelenítünk meg, és ezek ellenőrzik a sejtes válaszainkat azáltal, hogy befolyásolják a DNS-információink értelmezését.

Az Akasha Krónikában tárolt tapasztalat és tudás adja meg tudatosságunkat, és viselkedésünket. Ezeket Akasha meghajtóknak nevezik. Ahogy Bruce Lipton írja: „Hogyan fogja a tudatalatti irányítani az ügyeinket? Pontosan úgy, amilyen a programozás módja. A sikerek megvalósításának legnagyobb akadályai a tudatalattiba beprogramozott korlátok. Ezek a korlátok nemcsak befolyásolják viselkedésünket, hanem meghatározó szerepet játszhatnak fiziológiánk és egészségi állapotunk meghatározásában is.”

Sajnos ahelyett, hogy tanulnánk és növekednénk, és semlegesek maradnánk a tapasztalásainkat illetően (a tapasztalat nem pozitív, és nem negatív, amikor semlegesek vagyunk), hajlamosak vagyunk a negatív energiára koncentrálni, és ez az energia a tudatalattiban és az Akasha Krónikában tárolódik. Ha nem tisztítjuk meg a tudatalatti elme és a lélek energiáját, a megoldatlan kérdések, emlékek és önkorlátozó felfogások továbbra is fennmaradnak és befolyásolnak bennünket. Ha nem foglalkozunk velük, akkor sejtszinten hatással lehetnek ránk, végső soron egészségügyi problémákat, betegségeket és önpusztító viselkedések sokaságát okoznak, beleértve az étkezési zavarokat, a depressziót, a bántalmazást, a házasságtörést és az öngyilkosságot.

A kvantumholográfiai fénymintázataink a személyes kvantummezőnkben megváltoznak ezekkel a zavaró, disszonáns gondolatokkal és érzelmekkel járó energiával. Ahogy a tudatalatti elme és a lelki programjaink tisztulnak, megnyílik a tudatosság és a gyógyulás és az átalakulás lehetőségeinek sokkal magasabb szintje. Személyes kvantummezőnk révén sokkal hatékonyabb kommunikációt hozunk létre a DNSen keresztül továbbított univerzális Forrás genetikai kód információval, amikor az információ pontos, megfelelő, és ami a legjobb érdekeinket szolgálja.

A TUDATOS ELME

Nem szabad azonban elhallgatnunk a tudatos elme hatalmát és képességét, hogy aktívan és szándékosan befolyásolja a testünknek és a sejtjeinknek adott információkat, és hogy megelőzzük a tudatalatti lélek és programjainak esetleges káros hatásait. Láttuk, hogy a tudatunk a Veleszületett Énünk és a Magasabb Énünk és DNS-ünk mellett a személyes kvantummezőnkben található. Ez az a részünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megváltoztassuk és manipuláljuk azokat az adatokat, amelyeket a sejtjeinknek és a DNS-nek adunk át.

A tudatalatti programok megkönnyítésén túl a tudatos tudatnak is van ereje, hogy spontán módon kreatívvá váljon a környezeti ingerekre adott válaszaiban. Az önreflexió képességében a tudatos elme megfigyelheti a magatartásformákat, ahogyan azokat végrehajtják. Ahogyan egy előre programozott viselkedés kibontakozik, a megfigyelő tudatos tudat közbeléphet, megállíthatja a viselkedést, és új választ hozhat létre. Így a tudatos tudat szabad akaratot kínál nekünk, azaz nem csak programozásunk áldozatai vagyunk.

Miután rájövünk, hogy mi vagyunk a valóság és az energetikai minták, amelyeket magunk számára teremtünk gondolataink és érzéseink révén, elkezdhetjük látni a lehetőséget, amely a gyógyulás tekintetében nyílik. Ha negatívak és statikusan a személyes kvantummezőnkben vannak, akkor a fizikai testben nyilvánulnak meg, mert a tudat lényegében olyan információs mező, amely a DNS-ünket tájékoztatja. Mivel folyamatosan teremtünk, amikor bizonyos fokig ellenállunk egy életterületnek, olyan tapasztalatokat állítunk elő, amelyek tükrözik az ellenállást. De szándékos teremtőként alkalmazhatjuk a fizikai, érzelmi és mentális testeket irányító alapvető törvényeket a jóllét eléréséhez.

Az agy szokássá teszi az összes szupresszív gondolatot, érzést és viselkedést vagy hitrendszert. Ahogyan gondolkodunk, meghatározza az érzelmeinket, és fordítva, az érzelmek befolyásolják a lelki és fizikai állapotukat. Az állandó érzelmi energia, amely mások és társadalmunk elképzelései és megítéléseiből, az élettel kapcsolatos tapasztalatokból, valamint a kifejezetlen érzelmekből és cselekvésekből ered, személyes kvantummezőnk részévé válik. Ezek a minták alkotják a hitünket. Ha elnyomjuk őket, ha irreálisak, szűklátókörűek vagy önkorlátozóak lesznek, akkor ártanak nekünk, és megbetegíthetnek minket. Sok olyan pszichológiai és spirituális eszköz létezik, amely támogatja az önismeretet és a tudatosságot. Az öntudatosság megadja nekünk a lehetőséget, hogy megismerjük magunkat, és bátorít bennünket arra, hogy saját gondolatainkat és érzéseinket szemléletes és objektív módon vizsgáljuk meg, az ego vagy a személyes program hatása nélkül.

Amikor ezt meg tudjuk tenni, feltétel nélkül képesek vagyunk elfogadni és szeretni magunkat, és úgy tudunk viselkedni és cselekedni, ami a legmagasabb értékeinket szolgálja életünk minden területén, beleértve az egészségünket és a jóllétünket is. Az átalakulás ezen folyamatán keresztül letehetjük az önkorlátozó hiedelmek és észlelések terhét, hogy megláthassuk, kik is vagyunk valójában. Ez mélyreható hatást gyakorolhat az egészségünkre és arra, ahogyan a betegségek a DNS információra adott válaszaként megjelennek.

Az egyik gyógyítom egy egyszerű, de erőteljes technikát tanított egy workshopon, amely a tudatos elmét alkalmazta a negatív gondolatok és az érzelmek hatásainak szabályozásában, amelyek ránk és a mezőnk energiájára hatnak. Egy metafora segítségével úgy írta le az energia mezőnket, mint valamilyen halászhálót. Az energiának vagy az életerőnek megfelelő áramnak szabadon és könnyedén kell folyni a halhálón keresztül. Az áramlatban lebegő gondolatok és érzelmek áthatolnak a halhálón. Lélekként csak arra van szükségünk, hogy kivonjuk a tanulást, amit ezek a gondolatok és érzelmek tapasztalatként hoznak. Nem kell ragaszkodnunk ezekhez a gondolatokhoz és érzelmekhez a hálónkban, különösen azokhoz, amelyek (negatívan vagy pozitívan) terheltek, mint oly gyakran.

A cél az, hogy a tudatos tudat és a megkülönböztetés révén megőrizzük semlegességünket, egyszerűen felismerjük és észrevegyük a jelenlétüket, mielőtt elszalasztjuk, vagy elengedjük őket. Ha eléggé kiterjesztjük a tudatunkat, hogy felismerjük a dinamikát, annak ellenére, hogy esetleg nem tudjuk szabályozni az eseményt vagy a kiváltó okokat, amelyek különösen negatív helyzetet hoznak létre, ellenőrizhetjük, hogyan reagálunk rájuk. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagyjuk őket, de dönthetünk úgy, hogy nem rezonáljuk vagy asszimiláljuk az energiájukat a személyes kvantummezőnkbe. Ha pozitív szándékkal tudatosan reagálunk, és ítélkezés nélkül, könyörülettel vagy a hála érzésével megőrizhetünk egy kiegyensúlyozottabb energetikai környezetet a mezőnkben, hogy ezáltal elkerüljük a fizikai testünk megbetegedéseit. Bruce Lipton azt mondja Candace Pert, a Molecules of Emotion szerzőjének munkájáról, hogy „az öntudat által az elme használhatja az agyat, hogy létrehozza az „érzelmek molekuláit” és felülírja a rendszert. Míg a tudatosság megfelelő használata egészségre készteti a gyengélkedő testet, az érzelmek nem megfelelő tudattalan ellenőrzése könnyen megbetegítheti a testet.”

A tudósok azt vizsgálják, milyen hatással van a meditáció, a tudatos tudatosság kiterjesztése a testre. A közelmúltban a témában megjelent Scientific American cikk azt mutatja, hogy a meditáció áthuzalozhatja az agyi áramköröket, hogy nem csak az elmére és az agyra, hanem az egész testre is serkentőleg hathasson. A cikk megmagyarázza hogy, vannak bizonyítékok arra is, hogy a meditáció és az általános jóllét fokozásának képessége csökkentheti a gyulladást és más molekuláris szintű biológiai stresszeket. Egy együttműködési tanulmány… azt mutatta, hogy a tapasztalt meditálók egy napos intenzív elméleti gyakorlata visszaszorította a gyulladással kapcsolatos gének aktivitását és megváltoztatta a gének be- és kikapcsolásával járó enzimek működését…

[Egy másik] tanulmány… a meditáció hatását vizsgálta a sejt hosszú élettartamát szabályozó molekulára. A szóban forgó molekula egy telomeráz nevű enzim, amely a DNS szegmenseket a kromoszómák végein meghosszabbítja. A telomerek a genetikai anyag stabilitását biztosítják a sejtosztódás során. Lerövidítik a cellák minden egyes szakaszát, és amikor a hossza egy bizonyos kritikus küszöb alá csökken, a sejt nem osztódik tovább, és fokozatosan elöregszik. A kontroll csoporthoz képest a meditálók a pszichés stressz legnagyobb csökkenését, és magasabb telomeráz-aktivitást mutattak. Ez a megállapítás azt sugallja, hogy a tudatosság tréning lassíthatja a sejtek öregedés folyamatát.

Judith Kravitz, a Transformational Breath: 100 Breaths to Joy hang- és lélegzet-meditációs technika alapítója azt mondja, hogy meditációs állapotban növelheted az agyad által feldolgozott frekvenciatartomány szélességét, növelve az információhoz való hozzáférési képességét. Az információk elérése és feldolgozása tudatosabbá tesz. A nagyobb tudatosság finomítja az idegrendszert, és lehetővé teszi, hogy mind a magasabb frekvenciák, mind az alacsonyabb frekvenciák információit megkapd. Ha több frekvenciához férsz hozzá, azzal emelheted a vibrációt és a tudatosságot.

Ezért kvantum jellegünk alapján, amit tudatosan és tudattalanul gondolunk és érzünk, befolyásolja a DNS-ünket, és végső soron a genetikai kódolásunkat. Ez kulcsfontosságú a mechanizmusok megértéséhez, amelyek hozzájárulnak a betegségekhez.

Részlet Althea S. Hawk „Kvantum DNS gyógyítás” című könyvéből

Részlet a „Kvantum DNS gyógyítás” című könyvből. Kattints a teljes könyvért:

Megnézem a könyvet

<< < >> >
Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR