Eltitkolt igazságok · Elhallgatott tudomány

Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, Edward George Earle Bulwer-Lytton, Edna Kenton, Richard E. Byrd admirális
Belső Föld Almanach
4 elképesztő könyv egyben! Sorszámozott példányok!
Bolti ár: 7 500 Ft
Kiadói ár: 5 999 Ft

A könyvről bővebben

Egy rendhagyó vállalkozás, amely egy évezredeken keresztül halhatatlannak bizonyult elméletet mutat be. Másfél éves előkészítés előzte meg ezen, Magyarországon - és az egész világon - mindeddig páratlan gyűjtemény megszületését. Tartson velünk egy különleges misztikus utazáson, ahol megismerheti Agartha királyságát, megtudhatja kik is az Eljövendő Faj, vallástörténeti gyűjteményben ismerkedhet meg a népek Belső Földi hiedelemvilágával a letűnt korokból, végül pedig Byrd admirális titkos visszaemlékezéseiben hallhatja a Belső Föld vezetőinek a Földlakóknak szánt üzenetét. Idegenvezetőnk ezen a különleges felfedezésen nem más mint Gönczi Tamás. Jöjjenek hát velünk!

Az almanachban található kötetek: Alexandre Saint-Yves d’Alveydre - Agartha királysága

Alexandre saint-Yves még életében jó kapcsolatot, közös szellemi kutatómunkát alakított ki számos ismert okkultistával - Marquis Stanislas de Guiata, Joséphin Péladan, Oswald Wirth. Saint-Yves d’Alveydre állítólag számos okkult kéziratot és beavatottaknak szánt feljegyzés-gyűjteményt örökölt meg a nagy szaktekintélynek számító rejtélyes francia okkultistától Antoine Fabre d’Olivet (1762-1865) hagyatékából, akit mesterének tartott. 1877-ben megjelent egy versgyűjteménye Lírai Testamentum címmel, majd írt könyvet a vallások (zsidók keresztények, muzulmánok) közös megbékéléséről, a zsidók küldetéséről és számos más ezoterikus kérdésről. La France Vraie c. munkájában kifejtette az általa megfogalmazott Synarchia fogalmát. Ami nem más, mint egy általa megfogalmazott konzervatív politikai-teológiai fogalom. A Synarchia által valósulhat meg a szerző szerint az ideális, harmonikus társadalom, mint istenes-mágikus organikus egység, amiben minden és mindenki a maga elrendelt misztikus „helyén” van. Szerinte ez valósult meg egykor Atlantiszban, az ősi Egyiptom mágikus birodalmában, a „szent” Indiában, a sötétnek nevezett „világos” középkor emelkedett évtizedeiben, ahol templomosok, gnosztikus eretneknek, beavatottak biztosítottak mindaddig ameddig hagyta őket az egyre nagyobb világi befolyással bíró egyházi hierarchia és a különböző világi birodalmak, kis- és nagykirályok uralmi tervei. Ennek az égi-földi misztikus Synarchiának, okkult mágikus harmóniával bíró társadalomnak az ellenpárja az anarchia és a világi, materiális anyagi elnyomás, ami Alveydre szerint mindig szemben áll a Synarchiával, az emberrel és a természettel. 1885-ben Saint-Yves d’Alveydre meglátogatta keleti beavatottak egy csoportját, akik között ott volt Hardjij Scharipf herceg is. Agartha-ról való híradás itt veszi kezdetét. Ahol a szerzővel telepatikusan közölték, hogy valahol mélyen a föld alatt ott rejlik Agartha a föld alatti mágikus birodaloma. Saint-Yves d’Alveydre meggyőződéssel hitte, mintegy „tapasztalta”, hogy valamikor a Kali-Yuga világkorszak hajnalán, 3200 évvel krisztus előtt egy ősi synarhista világkormány „leköltözött” az üreges föld belsejében lévő mitikus földalatti birodalomba, Agartha-ba. Erről a bizonyos földalatti Agartháról és a vele kapcsolatos rejtélyekről szól a szerzőnek ez a könyve, amit most itt ebben az almanachban hiánytalanul közreadunk. A könyv tulajdonképpen egy jegyzet-gyűjtemény, amit a szerző még halála előtt állított össze, de könyvalakba már nem tudta rendezni. Mégis ez az Agartha királysága könyv megjelent hála a követőinek, mely ebben a Belső Föld elméletben úttörőnek számít mind a mai napig és komoly hivatkozási alapnak. Így, ebben a formájában egy különleges kiadásnak számít magyar nyelven, hiszen a fordítását a régi francia nyelvhasználattal írt eredeti kiadásból szinte lehetetlen fordítani. Ez a könyv egy közel fél éves alapos fordítás eredménye. Az eredeti kiadás teljes, megcsonkítatlan fordítását adjuk át az olvasónak, azt a változatot amelyet a Francia Nemzeti Könyvtár őriz, mint első kiadást.

Második könyv:
Edward George Earle Bulwer-Lytton - Az eljövendő faj

Edward George Earle Bulwer-Lytton írói munkásságnak arra a szeletére fókuszálunk, ami a háttérbe, a mélybe vezetett, oda ahova igazán kevesen jutnak el, de akik eljutnak, azok máshogy látnak és tudnak. Éppen ezért olyan örökzöld opuszokat hagynak hátra, amit sem a könyörtelen idő, sem az emberi intrika és rosszindulat nem tud befeketíteni. Bulwer esetében ilyen mű a The Coming Race, Az eljövendő faj. Bulwer-Lyttonnak ez a híres-hírhedt műve az, aminek az angol nyelvterületen számtalan kiadása van folyamatosan. A könyv olyan meghökkentő és izgalmas tartalmat ad közre egy jól megírt „fantasztikus’ regény formájában, hogy az „a föld felett és a föld alatt is kereső spirituális ember” számára kikerülhetetlené teszi azt - ahogy erről Aleister Crowley fogalmazott oly meghökkentően. Bulwer-Lytton tehát ebben a regényében a földalatti világok témaköréhez nyújt olyan közvetlen és olvasmányos stílusban, hogy a könyv egyszerűen magát olvastatja és észre sem vesszük, hogy több olyan információt is megoszt velünk ez a munka arról a bizonyos agyonhallgatott földalatti világról, amiről olyan sokaknak még halvány fogalmuk sincs. Minderre annak előtte csak egy francia volt képes, akit Jules Verne-nek hívtak. Lesznek, akiknek ez a könyv csak egy remek fantasztikus regény marad örökre és minden bizonnyal lesznek olyanok is, természetesen kevesen, akik ebben a könyvben rátalálnak a „könyv mögötti könyvre”, ami nem más, mint világunk és földünk valódi rejtélyes élete. Meggyőződésem, hogy Bulwer-Lytton ezeknek a keveseknek írta azt a könyvet, amit immár a sokaság olvas. Ez természetes is, hiszen a kiválasztott kevesekhez a sokaságon át vezet az a bizonyos láthatatlan út. - írja naplójában John Reeves. Ezekhez a felemelő sorokhoz csak annyit teszünk hozzá, hogy mi, akik útjára bocsátottuk ezt a Belső Föld Almanachot, egyszerre akarunk szólni a sokakhoz és a kevesekhez. Egyszóval minden érdeklődőhöz. És ha Ők, az érdeklődők elolvasták és tetszett nekik ez a 4 kiválasztott könyv, akkor újabb érdeklődőknek ajánlják tovább az Almanachot . Mert hiszünk benne, hogy a jól megírt, információban és tálentumokban gazdag mű megteremti a maga őszinte táborát, ahogy a Fény átjárja és megvilágítja azokat, kikbe örökre beleköltözött…

Harmadik könyv:
Edna Kenton - A Földek Könyve

Edna Kenton attól függetlenül, hogy szerteágazó és nehezen dokumentálható tevékenységet végzett hosszú életén keresztül egy biztos, hogy a Belső Föld Almanachban közé tett és témáját illetően alapműnek tartott, 1928-ban kiadott Földek Könyve (Book of Earth) és az abban foglaltak egyértelmű látleletét adják annak a fontos ténynek, hogy az író egész életén keresztül kutatta a régi korok elveszett tudását. Könyvében széles spektrumban dokumentálja a témakör megmaradt nyomait, fenn maradt térkép és térképtöredékeit, rajzait, régi szent könyvek ide vonatkozó dokumentumait. Felkutatta és alaposan körbe járta a különböző elfeledett hagyomány alapinformációit. Azok hiányzó láncszemeit kikövetkeztette vagy éppen fáradságos kutatómunkával előkereste az elveszett, eltüntetett információkat. Ne hagyjuk figyelmen kívül a kötet sajátos szerkezetét és az ábraanyagok, térképek unikum-jellegét, a többnyire beszerezhetetlen, nagyközönség számára ismeretlen forrásirodalmat. Külön érdeme a Földek Könyvének az a mindenképpen alaposnak mondható, igényes kutatómunka, amivel a látszólag időben és térben távol lévő hagyománytöredékeket, visszaigazolásokat dokumentatív történelmi bizonyítékokká emelte. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a most közreadott könyv nem csak az angol nyelvterületen mondható egyedülálló, ritka vállalkozásnak, hanem az egész európai könyvkiadást tekintve is témájában értékes és kikerülhetetlen dokumentummá változott az idők folyamán. A kiadó azzal, hogy magyar nyelven most hozzáférhetővé teszi teljes terjedelemben Edna Kenton könyvritkaságát a Belső Föld Almanachban a magyar könyvkiadás komoly tartozását egyenlíti ki. Azzal, hogy másik három hasonló témájú és egyértelműen hiánypótlónak számító három értékes könyv társaságában jelenik meg Edna Kenton műve – egyértelművé válik a kötet szerepe abban a sokat vitatott témakörben, ami valljuk meg igen mostoha sorsúvá tette a Belső Föld elméletet és magukat a műveket is itthon Magyarországon. Annak ellenére, hogy ez a munka a magyar könyvkiadásban nem áll egyedül és parttalanul, hiszen Várkonyi Nándor vallás- és kultúrtörténeti remekműve – a Szíriát oszlopai, Az elveszett Paradicsom, Varázstudomány I-II. és Az ötödik ember I-III. igényes és szerves kapcsolódást mutat a most közé tett három kötet tradícionális tudásanyagával és szellemtörténeti „emlékezetével”. Nem különben azzal az időtlen szent tudással, emlékezettel és történelemmel, Hamvas Béla fogalmazásával élve Scientia Sacra-val, aminek fényes, világos emlékezete az aranykor elejére tehető. Míg ennek alászállása egyértelműen a Káli-Yuga mai világára esik, ahogy azt a hindu hagyomány tartja. Mindennek ellenére e jelen Belső Föld Almanachba közé tett három könyv is azt bizonyítja, hogy a tudás, mint a régiek ősi emlékezete soha nem hagyja el azt az embert „akinek füle van a hallásra és szeme van a látásra”.

Negyedik könyv:
Richard Evelyn Byrd - ismertebb nevén Byrd Admirális

1919-ben nevéhez fűződik az első transzatlanti átkelés, majd 1926-ban az északi sark átrepülése, illetve az északi sark repülővel való elérése. Majd nem sokkal később ezt követte az igazi nagy szenzációnak számító első antarktiszi expedició, ami 1928-30 között zajlott le, két hajóval és három repülőgéppel. A viszonylag kezdetleges eszközökkel és nagy kitartással véghezvitt expedíció nagy sikereket hozott Byrd számára. 1929-ben ellentengenaggyá választják, ami a 41 éves sikeres felfedezőnek és sarkkutatónak hatalmas elismerés. A második antarktiszi expedícióra 1939-ben kerül sor. Az ekkora már nagy ismertségnek örvendő kutatónak erről az expedíciójáról az USA emlékbélyeget is kibocsátott. Byrd harmadik expedíciója (1939-1940) volt valójában az első, amit hivatalosan, nagy nyilvánossággal támogatott az USA akkori kormánya. Ennek a projectnek a keretében átfogó geológiai, biológiai és meterológiai kutatásokat és felfedezéseket tettek. Byrd negyedik záró expedíciója (1946-1947) a Operation Highjump (magasugrás) fedőnevet kapta ez mai napig a legnagyobb antarktiszi expedíció ami valaha is létezett. De az is igaz, hogy az expedíció nagyságához képest a róla kapott információk elég szerények. S az a feltételezés is makacsul tartja magát az expedícióról szóló irodalomban, hogy ezt a hadműveletet állítólag a tervezetnél jóval hamarabb és hirtelen lett befejezve. Egyes feltételezések szerint amikor Byrd 1947 februárjában az Északi-sarkot átrepülte akkor megtapasztalta az üreges-föld/belső föld teória valóságát. Sőt erről a hihetetlennek tűnő, de többek szerint valós élményéről Byrd egy titkos naplót vezetett. Ebben olvashatunk arról az incidensről, hogy ő ekkor egy humanoid lénnyel találkozott, aki egy „másik világból” jött éppen. Ekkor figyelmeztette őt mint az emberiség képviselőjét, hogy a földi emberek békességben legyenek és ne háborúzzanak. Azt is jelentette naplójában Byrd, hogy itt élő gyapjas mamutot látott a levegőből, ami akkor már nagyon régen kihalt itt a földön. Ez a Titkos Napló először 1957-ben jelent meg és Amadeo Giannini nevéhez köthető. A Titkos Napló hívei úgy vélik, hogy számtalan ködösítés és szándékos elhallgatás van a Byrd kutató expedícióival kapcsolatban. A Napló ellenzői viszont többnyire azt a két sarkalatos ellentmondást hozzák fel a Naplóval, hogy 1947 februárjában Byrd történetesen az Antarktiszon tartózkodott az Operation Highjump expedíciót vezette, tehát nem lehetett az Északi-sarkon ebben az időben. Továbbá februárban, tehát télen az északi sarkot nem éri el a fény, tehát Byrd fent a levegőből nem láthatott le a földre és nem láthatott ott semmit, mert olyan nagy ott a sötétség. Időközben azonban többen is támadták és revízió alá vették ennek a két sarkalatos megállapításnak a tényszerűségét. Byrd Titkos Naplójával kapcsolatos viták, feltételezések, újabb és újabb elméletek újra és újra a felszínre kerülnek és folyamatosan életbe tartják ennek a különös naplónak a nimbuszát. Byrd-el kapcsolatos meghökkentő rejtélyeknek a Titkos Napló mellett a másik legérdekesebb talánya, hipotézise a Highjump- hadművelethez kötődik. A téma több alternatív kutatója szerint a Byrd vezette Highjump-hadművelet a második világháború végén az Antarktiszra menekült náci németek titkos föld-alatti, víz-alatti bázisára bukkant. Ahol tengeralattjárókkal, repülőgépekkel és a náci Németország által készített repülőcsészealjakkal is találkozott az expedició. Állítólag magát ezt a titkos bázist a németek a belső föld-teória kutatása segítségével tudták létrehozni. Ezt a tudományos közmegegyezés szerint áltudománynak minősített teóriát, nem csak a németek, de a második világháború alatt és közvetlenül azt követően az angolok és az amerikaiak is kutatták. Mindebből több kutató is azt következteti, hogy Byrd-t az amerikaiak bízták meg ennek a témának a kutatásával, mivel Byrd megszállottan kutatta a sarkvidéket és a belsőföld-elmélet elfogadása sem állt tőle messze. Természetesen minden feltevés mindaddig hipotézis marad, még hitelt érdemlően nem sikerül tényekkel alátámasztani a feltevéseket. Byrd admirálissal kapcsolatban egy megállapítás viszont vitathatatlan igaz és többszörösen visszaigazolt – az, hogy személyében egy kiváló sarkkutatót, felfedezőt és admirálist kapott az USA a Mindenhatótól. Mi most a Belsőföld Almanach negyedik könyveként közé tesszük Byrd Admirális sokat vitatott Titkos Naplóját, hogy a magyar olvasóközönségnek is legyen lehetősége elolvasni ezt a sokáig hiányolt érdekes dokumentumot, ami a világnyelveken már több évtizede sikerkönyvnek számít. Nagyon reméljük, hogy a magyar nyelvterületen sem lesz máshogy. A naplót sok különleges fényképpel tettük teljessé!

A Belső Föld elmélet - elhiszi vagy sem, az olvasó dolga. Mi annyit tettünk csupán, hogy közreadjuk. Tény-e vagy csupán fantazmagória? Annyi bizonyos, hogy ebben a mai digitalizált és előrehaladott fejlődésű világunkban ez az elmélet még mindig él... Olvassa el Ön is és döntsön saját Maga!
Bolti ár: 7 500 Ft
Kiadói ár: 5 999 Ft

Beleolvasok a kapcsolódó blogbejegyzésekbe:

Webáruházunk szolgáltatásai:

Azonnali átvétel vagy 1 munkanapos kiszállítás
Kézbesítés belföldre/külföldre
Személyes átvétel könyvesboltunkban
Bankkártyás fizetés is lehetséges!
Könyveinket kiadói áron vásárolhatod meg!

Termékjellemzők:

ISBN: 9786158011105
Kiadás éve: 2014
Oldalszám: 568 oldal
Borítás: Kemény kötésű
Kötés: fűzött
Méret: B5 méret

Ajánlatunk

a kategória további könyveiből
Michael Tellinger
Ubuntu
Mit tehet az emberiség, hogy valódi jólétben éljen? A globális banki csalások leleplezése
Részletek
Tim R. Swartz
Nikola Tesla elveszett feljegyzései
Időutazás, alternatív energia, náci repülő csészealjak titka.
Részletek
David Icke
Emberi faj emelkedj fel
Ébred már az oroszlán. Korlátozott példányszám, sorszámozott példányok UTOLSÓ PÉLDÁNYOK
Részletek
A kategória további könyvei

Ajánlatunk

kiadónk újdonságaiból
Újdonság
Dr. Stephen Skinner - Rafal Prinke - René Zandbergen
A Voynich kézirat
A világ legtitokzatosabb ezoterikus kódexének első teljes kiadása - Korlátozott példányszám, sorszámozott példányok
Részletek
Újdonság
Ignatius Donnelly
Atlantisz az özönvíz előtti világ
A világ első összefoglaló alapműve az elsüllyedt földrészről - az összes eredeti illusztrációval
Részletek
Újdonság
Mary Rodwell
Az új ember
Ráeszmélés kozmikus örökségünkre
Részletek

Könyvek

Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR