- Blog -

Vajon Noé teljesen ember volt-e, Lamech legitim magja? Vagy valójában olyan fattyú óriások fajából született, mely a Figyelők és a halandó nők keveredéséből született, és akik terrorizálták és megfertőzték a Földet Jared korszakától kezdve a nagy özönvíz kezdetéig? Habár a héber Biblia közvetlenül nem foglalkozik ezzel, egyes Biblián kívüli forrásokból egyértelműen kiderül, hogy valószínűleg az utóbbi volt igaz: Noé, az árvízi hős minden bizonnyal óriás volt...

Lelkek vagyunk, és önteremtők... "Minden betegség eredete a diszharmónia az ember tudata és szellemi szintjei, valamint az univerzális mintája között. Így a fizikai vagy éteres gyógyítás csak ideiglenes, ha a tudat és a szellemi szint alapmintája változatlan marad." William Tiller

Krónikás hagyományainkból mindeddig egyetlen csodaszarvas-mondát ismertünk, illetve ennek többé-kevésbé romlott külföldi variációit. Mert mind az V. századi bizánci Priszkosz rétor, mind a VI. századi gót püspök, Jordanes és a bizánci Prokopiosz csupán a közismert magyar mondahagyomány romlott változatát őrizte meg...

Téma: Magyar ezotérium
Fehérlófia 2017-12-10

EGYSZER VOLT, hol nem volt, még az Óperenciás–tengeren is túl volt, volt a világon egy fehér ló. Ez a fehér ló egyszer megellett, lett neki egy fia, azt hét esztendeig szoptatta, akkor azt mondta neki: - Látod, fiam, azt a nagy fát? - Látom. - Eredj fel annak a legtetejére, húzd le a kérgét! A fiú felmászott, megpróbálta, amit a fehér ló mondott...

Téma: Misztikus vallástörténet
A táltos, a fény harcosa 2017-06-23

Táltosaink legtöbbször fehér bika képében küzdöttek meg a fekete bika alakját felöltő gonosszal. Mint Diószegi Vilmos írja: „Az állatalakban viaskodó táltosok nem akármilyen, hanem meghatározott színűek. Ha bikaalakban küzdenek, akkor a bikák színe mindig ellentétes: világos (fehér vagy szőke) bika viaskodik a sötét (füstös vagy fekete) bikával.”...

Téma: Összeesküvés elméletek sorozat
Európa elpusztításának ördögi terve 2017-06-09

Európa elözönlése koránt sem egy véletlenszerű, önmagát gerjesztő és tápláló folyamat, sokkal inkább egy aprólékosan megtervezett program levezénylése. Nagyon úgy tűnik, hogy a világ valódi urai egy régebbi elgondolást igyekeznek most megvalósítani, ami még az 1920-as években őrült gondolatként ötlött fel bizonyos, igen befolyásos figurák fejében...

1 2 3 >