- Blog -

Az emberekben lévő hét fénysugár

Önfejlesztés
2017-03-13

Mindenki a hét fénysugár egyikének befolyása alatt születik, és ennek az egyedi fénynek tulajdonságai befolyásolják személyes erejét, alapvető tulajdonságait, és irányultságait. Egyik módja saját fénysugarad meghatározásának, ha átnézed a megadott személyes karakterjegyek listáját és megkeresed, hogy melyik határoz meg téged legjobban, és melyik irányít leginkább az életedben...

Geoffrey Hodson, új-zélandi tisztánlátó, író és pap megpróbálkozott az olyan korai teozófisták, mint H.P. Blavatsky, Ernest Wood, és Charles Leadbeater munkásságát kiegészíteni és megmutatni, hogy a hét fénysugár, mint ősi, isteni erő hogyan befolyásolja emberi életünket. A Magasságok Hívása című könyvében leírja, hogy mindenki a hét fénysugár egyikének befolyása alatt születik, és ennek az egyedi fénynek tulajdonságai befolyásolják személyes erejét, alapvető tulajdonságait, és irányultságait. Érdekes, hogy Hodson megfeleltetése a hét fénysugárra vonatkozóan az ősi erők identitást formáló befolyásáról megegyezik sok korábbi és későbbi leírással is. Mások hét fénysugaras leírása csupán némi eltérést mutat.

Első- fénysugarú emberek

Hodson szerint az első fénysugár vezetői képességet hordoz és a tisztánhalló vezetőket kitűnő szaglással és erős akarattal ruházza fel. Határozottak, fejedelemhez méltón viselkednek, heroikusak és dominánsak. Felállítják a játékszabályokat mindenben, amiben részt vesznek. Erős akaraterejük elméjükön, érzelmeiken és testükön keresztül jut kifejezésre. Minden akadály ellenére véghezviszik döntéseiket. Szemüket mindig a célon tartják. A Napjegyük általában Rák vagy Vízöntő, és megfelelő színük a lila.

Második- fénysugarú emberek

Hodson véleménye szerint a második fénysugarú emberek bölcs tanárok, és filantrópok, akiket az egyetemes szeretet vezérel. Ösztönösen megérzik az isteni tervet, szeretetteljesek, megosztják életüket másokkal, és segítőkészek – saját érdekeiket és vágyaikat is képesek feláldozni. Együtt érzőek, tele vannak szeretettel, gyengédséggel, melyeket fizikailag is kifejeznek, és szívükben is éreznek. Mélyen együtt éreznek mások szenvedésével, és hisznek a spiritualitás önfeláldozó cselekedeteiben. A Napjegyük születéskor általában Ikrek, Szűz, Halak, és a sárga a színük.

Harmadik- fénysugarú emberek

Hodson szerint a harmadik fénysugaras emberek filozófusok, akiket a gondolat hatalma vezérel, és óriási képességekkel rendelkeznek a felszín alatt megbújó elvek és természeti törvények megértésében, valamint a folyamatok több lehetséges nézőpontból való értelmezésében. Tárgyilagos adminisztrátorok, és igazgatók, akik előtt nem marad rejtve a dolgok logikája, tévedhetetlenek a bajok forrását illetően, és azonnali megoldásokat találnak a problémákra. Nem téríti el őket az ön-érdek, vagy a személyes vágy. Születésükkor általában a Napjegy: Mérleg vagy Bika, és az indigó a hozzájuk illő szín.

Negyedik- fénysugarú emberek

Hodson szerint a negyedik fénysugarú emberek művészemberek, figyelmesek, meditatívak, a szépséget jelenítik meg. Képesek inspirálttá válni, és könnyen kerülnek befolyás alá. Megélik a világ örök és fundamentális szintjét, de érzékelik a folyamatos változást is. Megtapasztalják a harmóniát és szükségük is van rá személyes és személytelen szinten egyaránt. Vágynak a harmóniára életük belső és külső része között, önmaguk és mások, illetve a környezet között. Bájosak, csábítóak és általában a Nyilas a Napjegyük születésükkor, a megfelelő színük az esetek többségében a kék.

Ötödik- fénysugarú emberek

Hodson őket úgy írja le, mint akiket az ötödik fénysugár vezet be az életbe és lát el energiával. A logika, az éles elméjűség és a nagy pontosság vezérli őket. Szenvedélyesen kutatják az igazságot és annak alkalmazását. Ez túlmutat a kíváncsiságon, vagy az olyan gyors válaszok megtalálásán, melyek az igazságot csak az igazság kedvéért keresik. Mind a nyilvánvaló, mind az absztrakt igazságot kutatják, szinte már istenként tisztelik. A végső igazságot keresik a felszín alatt. Ez egy ösztönös, vagy később tudatos elégedetlenséggel kezdődik az érdektelenségre vonatkozóan. Napjegyük születésükkor a Bak és megfelelő színük általában a zöld.

Hatodik- fénysugarú emberek

Hodson szerint a hatodik fénysugár energiájával rendelkező emberek odaadóak és mártírok, az odaadó lojalitás és feláldozó szeretet jellemzi őket. Gyakran teljesen egyvalaminek szentelik magukat és teljesen önzetlenül tevékenykednek abban, amit ők spirituális elgondolásnak, vagy annak kifejeződéseként érzékelnek. Megbízhatóak és teljesen lojálisak elképzeléseikhez és asszociációjukhoz. Egyszerűek a felső Istennel való tudatos ön-azonosítás követésében. Napjegyük születésükkor Skorpió vagy Kos és megfelelő színük a piros.

Hetedik- fénysugarú emberek

Hodson könyvében a hetedik fénysugár energiájával született embereket az akaraterő, az intellektualizmus, az idealizmus és az azonnali cselekedetek jellemeznek. A lelkesedés vezeti őket, akaratuk által megformált koncentrált gondolatok. Ha egy hetedik fénysugarú ember felébredt állapotba kerül, akkor a tudatosság solar és kozmikus szintjeire is felemelkedhet. Ez a solar energia és tudatosság erőforrássá és együttműködő féllé válhat számukra. Ezek a fejlett hetedik sugarú emberek rálátással bírnak a kozmoszra, mint egészre. Ők azok, akik ösztönösen mozdulnak el a rend irányában, bármit is tesznek. Ebből adódóan természetüktől fogva rituálisak. Életük megtelik méltósággal és renddel a ceremóniáik mentén. A Napjegyük általában a Rák vagy a Vízöntő, és mint az első fénysugarú emberek, megfelelő színük a lila.

Saját színed meghatározása

Sokáig nehéznek tűnt az emberi temperamentumot és a fénysugarakat színük szerint összekötni. Egyik módja saját fénysugarad meghatározásának, ha átnézed a fent megadott személyes karakterjegyek listáját és megkeresed, hogy melyik határoz meg téged legjobban, és melyik irányít leginkább az életedben. Én magam Ikrek vagyok és fénysugaraimat, mint meghajló színeket látom a második fénysugár sárga színének dominanciájával. A hét fénysugár színei meghajlanak, ahogy fölszívjuk őket mi, vagy más életformák. A csakrák színeit leíró tisztánlátók gyakran meghajlított színekről írnak, amikor az energia átáramlik rajtuk, és beszámolnak egy szín dominanciájáról is.

Részlet Von Braschler „Az időutazás 7 titka” című könyvéből

Részlet a „Az időutazás 7 titka” című könyvből. Kattints a teljes könyvért:

Megnézem a könyvet

<< < >> >
Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR