- Blog -

Az Új Ember DNS-e

UFO, Exopolitika
2018-01-07

A Nobel-díjas molekuláris biológus, Dr. Francis Crick, a DNS molekulaszerkezetének egyik felfedezője úgy vélte, egykor volt egy harmadik DNS szálunk, és teremtett faj vagyunk. A kiszivárogtatók adatai szerint az emberi DNS természete arra enged következtetni, hogy azt mesterségesen módosították. Molekuláris biológusok között állandó téma, mik az emberi génállomány jelenlegi változásai, és mit jelenthet mindez az fajunk számára...

Fényhozók

„Egyre nagyobb számban él a bolygónkon egy faj, ami külsejében és fizikálisan megkülönböztethetetlen az emberiségtől. Eme csecsemők tudatos eszmélése évről évre felülírja a születéstől kezdve folyamatosan zajló programozásokat és kondicionálásokat. Ők a fényhozók, akik azért jöttek, hogy végigvezessenek bennünket a földi tudat eszmélésén. Az Új Gyerekek programozás nélkül születnek, és el fogják hozni a globális ébredést.
Egy nap, elalvás előtt egy különös élményem volt. Írni kezdtem, de nem volt felette tudatos befolyásom. Olyan tudást közöltek velem, amit nem értettem, és ellent mondott mindennek, amit eddig tanultam. Az emberi fajt idegenek hozták létre, ami a mai napig magában hordozza a génmódosítás nyomait, és az idegen DNS-sel együtt aktívan részt vesz más fajok teremtésében.”
-(Tracey Taylor, művész/Tapasztaló, 2000)

Az első, hármas DNS szállal született gyerek, akiről a tudományos világ is tudomást szerzett, a brit Alfie Clamp. Hetedik kromoszómájának egy harmadik szála is van, amilyennel még soha nem találkoztak a világon. Annyira ritka jelenség, hogy még nevet sem adtak neki. A cikkben kijelentették, hogy:
-a modern tudomány elsőként ismerte el három DNS szálú gyerek születését;
-a genetikusok szerint „evolúciós változás áll előttünk... tizenkét DNS szálat fejlesztünk ki.” Minden egyes új szál „emberfeletti”, paranormálisnak tartott képességekkel ruházza fel az illetőt;
-a DNS és a test átalakul;
-fizikai DNS - spirituális kapcsolatok.

A Nobel-díjas molekuláris biológus, Dr. Francis Crick, a DNS molekulaszerkezetének egyik felfedezője úgy vélte, egykor volt egy harmadik DNS szálunk, és teremtett faj vagyunk. A kiszivárogtatók adatai szerint az emberi DNS természete arra enged következtetni, hogy azt mesterségesen módosították. Molekuláris biológusok között állandó téma, mik az emberi génállomány jelenlegi változásai, és mit jelenthet mindez az fajunk számára.

Az eltérítéseknek és a kapcsolatfelvételeknek vagy egy fontos központi témája, ami az emberi DNS jelentőségét hangsúlyozza a nem emberi intelligenciák számára, ez pedig annak gyűjtésében mutatkozik meg. Mintákat vesznek az ondóból, a petesejtekből, a félig kifejlődött emberi embriókból, valószínűleg valami földönkívüli tenyészprogram számára.

Jelenleg a tudósok már megkérdőjelezik, hogy a modern ember a neandervölgyi vagy a cro-magnoni emberből fejlődött-e ki, ugyanis az evolúciós fa erre nem szolgál magyarázattal. Számos teória létezik, melyek egyikét a híres molekuláris biológus, a DNS molekulaszerkezetének egyik felfedezője, Dr. Francis Crick fogalmazta meg: „Egy másik naprendszerből származó lények elhozták az élettelen bolygóra az élet magvát, és köszönhetően az ő közbenjárásuknak, itt is kifejlődhetett az élet.” Megjegyzés: Dr. Francis Crick fiziológiai Nobel-díjas tudós, az 1981-ben megjelent Maga az élet című könyv szerzője.

Dr. Crick hipotézisét tengernyi adat támasztja alá. A génminták gyűjtése a földönkívüli tapasztalások többségének központi eleme. A nemzedékeken átívelő kapcsolattartások hosszú távú, folyamatosan zajló genetikai programokról tanúskodnak. Ez azt a feltételezést is alátámasztja, hogy minden nemzedéket módosítanak egy kicsit, ami által több multidimenzionális képességre és nagyobb tudatosságra tesznek szert.

Számos férfi és női Tapasztaló tudatában van annak, hogy mintát vettek a génállományukból, és némelyiküket idővel, egy űrhajón a saját gyermekének is bemutatják. Abban is sokan hisznek, hogy az emberi gyereküket fogantatás közben vagy az anyaméhben módosították. Ezzel magyarázható a személyiségzavaruk, az örökbe fogadottság tudata, valamint arra is indokkal szolgálna, hogy egyesek miért kötődnek jobban a földönkívüli, mint az emberi örökségükhöz. „A mantidok az igazi családom. Ha meghalok, hozzájuk megyek vissza. Néha, rövid időre bele tudok párologni egy mantid testbe, de utána vissza kell térnem az emberi alakomba.” (Paul, 8 éves, Ausztrália)

A szülők is rá szoktak ébredni, hogy akár már a fogantatás idején történhetett valami szokatlan, mint például egy idegen eltérítés. Ilyenkor illeszthetik be az idegen géneket, majd utána telepatikusan közlik a szülővel: „Ez egy különleges gyermek” vagy hogy „ez a gyermek nem hozzád tartozik”. Jacqueline Smith a Találkozás a hibridekkel-ben ezt állította: „A földi hibridek segítenek engem az emberiség rezgésének felemelésében, hogy az emberek tovább fejlődhessenek és keblükre ölelhessék kozmikus családjukat.” A fajunk fejlesztésével kapcsolatban hozzá teszi: „Egy jelentős paradigmaváltás van folyamatban, az emberiség Új Emberré fejlődik. Ez azt jelenti, hogy az emberiség DNS-ében olyan változások mennek végbe, amik lehetővé teszik a tudata kiterjesztését. Ezeket a magasabb frekvenciák aktiválják, és olyan természetes képességekre tesznek szert általuk, amikhez korábban még nem volt hozzáférésük, hiszen kezelni sem tudták volna azokat.

Az ember és más fajok vertikális génállományát vizsgálva a tudósok egy rejtéllyel találták szembe magukat: az emberi genom 223 olyan gént tartalmaz, amelyik semelyik evolúciós ősünknél sem található meg!

Hogyan juthatott hozzá ezekhez az emberiség?

Ez a 223 gén teljesen hiányzik az emberi evolúció gerinctelen fázisában. Más szóval ezek viszonylag új keletűek, a modern ember csak nem rég szerezte meg őket. Nem fokozatos evolúcióval, nem az élet fájára függőlegesen alakultak ki, hanem vízszintesen, oldalirányú beillesztéssel. Különös egybeesés, hogy ezek a genetikai anyagok nincsenek jelen a Föld semelyik másik élőlényében, és mind a magasabb pszichológiai működéshez kapcsolódnak. A néhai Lloyd Pye az „anomális” Csillaggyermek koponyájának kutatásával vált ismertté. A csontstruktúrában és -felépítésben számos anomáliát, valamint DNS-rendellenességet fedezett fel. A kutatásai egyértelművé tették, hogy Csillaggyermek anomális hominid volt, talán földönkívüli DNS-sel. Úttörő munkájában eme lenyűgöző anomália mellett Lloyd Pye feltárta az emberiség eredetét is, beleértve azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják, hogy teremtett faj vagyunk. Meg volt győződve felőle, hogy az őshonos hominidok DNS-ét módosították. Kiváló könyvének A beavatkozás elmélete címet adta. A végkövetkeztetésben egy kiszivárogtató genetikus információit is közli: „Az ember és a különböző majomfajok között nincs folyamatos kapcsolat a teljes mitokondriális DNS-ben, az Rh-faktor génjeiben; és többek között az emberi Y-kromoszómákban. Ez utóbbiról lásd K. D. Smith 1987-es tanulmányát: Az emberi Ykromoszóma ismétlődő DNS szekvenciái.
A legtöbb eddig vizsgált emberi Y-kromoszómának nincsenek homológ [azonos relatív pozíciójú és felépítésű] Y-kromoszómái a főemlősök körében. Az emberi női X-kromoszómák ugyan majomszerűek, de a férfi Y-kromoszómák nem azok. Ez arra enged következtetni, hogy az ember egy kevert faj, egy majomszerű nőstény (vagyis földi lény) és egy valahonnan máshonnan származó hím keresztezése. A DNS datálásának bizonyos módszereivel kideríthető, hogy számos gén csak a közelmúltban került bele az emberi genomba.” A szivárogtató beszámolója azzal zárul, hogyha mindezt nyíltan ki merné jelenteni, a szakma azonnal kivetné magából, és az élete hátralevő részét egy sátorban kellene leélnie.

Az igazság eltitkolásának számos módja ismert, az idegen látogatások tagadásától kezdve a tudomány kontrollján át a genetikus eredetünk eltitkolásáig. A Tapasztaló, Tracey Taylor szerint a változtatások célja az Új Ember létrehozása. Néhány évvel később tapasztalásai és tudományos kutatásai révén Dr. Lena Ohlson is hasonló felismerésre jutott.

A változások Tracey Taylor szerint:
-„Különös érzékenység a gondolatokra, érzelmekre, a fizikai környezetre, energiafrekvenciákra; fogékonyság a szülők eszmélési szintjére.
-Fizikai eltérések, amik több szempontból erősebbé teszik, mint a tisztán emberi génekkel rendelkező gyerekeket. A molekuláris szerkezetük lehetővé teszi a sejtek gyorsabb rezgését és hatékonyabb működését.
-Fotografikus memória és gyors idegi válaszok. A csillaggyerekek DNS-e tízszer annyi információt képes tárolni. Az olyan különleges képességek, mint a telepátia, az idő és a tér manipulációja vagy a non-verbális kommunikáció ezen gyerekek számára mind természetesek és tudatosak.
-A fizikai fejlődésük gyorsabb (gyorsabban rezegnek) és sokkal hatékonyabb.
-Az információ sokkal gyorsabban halad át az agyukon, vagyis sokkal könnyebben tanulnak.
-Az időt nem lineárisnak értelmezik.
-A dolgokat nem szilárd tárgyként, hanem energiaként észlelik, meg kell őket tanítani a halmazállapotokra.
-Mindenre különösen érzékenyek. Össze tudnak kapcsolódni az anyjuk tudatával, pontosan azt érzik, amit az anyjuk is érez.
-Mindenük gyorsabb működésű, az immunválaszaik is. A DNSükbe van kódolva az idegen létformák felismerése, aminek segítségével azokat és az energiát táplálékként használhatják fel, ami segíti őket a növekedésben és a fokozott testi funkciókban.”

Az Új Ember - ellenállás a betegségeknek

Találtam egy izgalmas tanulmányt arról, hogy néhány gyerek elképesztő ellenálló a betegségekkel szemben. Bizonyítékok is volnának hát Tracey Taylor állítására? A Kaliforniai Egyetem orvos-kutatói felfedezték, hogy némely gyerekek 24 aktív kodonnal rendelkeznek (az emberi DNS 64 kodonjából csak 20 szokott aktív lenni). Az összes vizsgált gyerek közül ez csak 1%-nál fordult elő, ők azonban rendkívül ellenállónak bizonyultak a betegségekkel szemben. A Kaliforniai Egyetem Orvostudományi Karának kutatói beszámoltak róla, hogy egy kétszer (először 19 naposan, másodszor egy hónappal később) is HIV-pozitívnak tesztelt kisfiú négy évvel később már teljesen egészséges volt, a vírusnak nyoma sem maradt benne! A HIVvel szembeni ellenállás jelentősen magasabb.

1996. augusztus 17-én a Science News jelentette, hogy a népesség kb. 1%-a olyan genetikai mutációkkal bír, amik ellenállóvá teszik őket a HIV-fertőzéssel szemben. Ez olyan erős, hogy egyes esetekben akár az átlagos személyt megbetegítő fertőzés 3000-szeresének is ellenállt, de minden esetben jelentősen magasabb volt. Ám ha csak egyetlen kisfiú esetében tapasztalnánk, nem volna több érdekes jelenségnél. Viszont nem ez a helyzet. 1999 októberében az ENSZ bejelentette, hogy megszületett a hatmillárdodik ember. Ebben az esetben az emberiség 1%-a 60 millió felnőttet és gyereket jelent, akiknek a DNS-e immunis a HIV-re! Az ezeket a gyerekeket érintő változás mind a kodonokhoz köthető. Az emberi DNS-nek négy nukleinsava van, amik hármasával elrendeződve hozzák létre a 64 kodont. A normál emberi DNS-ben ezek közül 20 aktív, 3 pedig időszakos. Az összes többi inaktív. A tudósok azt hitték, ezek a használatlan („szemét”) kodonok mind a múltunk örökségei, ám ez az álláspont mostanában kezd megváltozni. Lehetséges, hogy valójában a jövőnkből származnának? Ezek a gyerekek aktiváltak magukban négyet, ami teljesen ellenállóvá tette őket a HIV-fertőzésre.

Az Új Faj

A new age-es és metafizikai közösségek már felismerték az új generációk eme jellegzetességeit és egyes tulajdonságaiknak megfelelően számos címkét aggattak rájuk. Csupán egy lényeges dolog felismerése maradt el: a változásokhoz elengedhetetlen volt a fejlett, intelligens fajok beavatkozása.
Az idegenek kapcsolatai az emberekkel biológiaiak, pszichológiaiak, érzelmiek és spirituálisak. A legkézzelfoghatóbb bizonyítékok azonban a biológiai és genetikus indikátorok.

„A génmódosítások a mai napig zajlanak az Új Emberek létrehozása érdekében.” (Dr. William Brown, biológus)

„Azt hiszem, a génmódosítások a mai napig megtörténnek a méhben, hogy létrejöhessen az Új Ember. Nem egyszerűen idegen DNS-ről van szó, hanem genetikailag felfejlesztett testek és az univerzum különböző helyeiről származó lelkek kombinációjáról, akik ezekbe a »felfejlesztett« testekbe születtek le. A lelkeknek különböző frekvenciái vannak. A hibridek összességében egy új emberi faj. Erre utal az autizmus, az ADD és az indigó gyerekek növekvő száma. Az új génszerkezet lehetővé teszi számukra, hogy többdimenziósan szemléljék a világot. Hiszek benne, hogy a kutatások ki fogják mutatni az alvó génszekvenciák aktiválódását, és hogy ez az eszmélésünkkel kapcsolható egybe. Az ilyen gyerekek agyműködése gyorsabb, több adathoz képesek hozzáférni. Az iskolában sokkal gyorsabban tanulnak, hiszen a legtöbb dologra csak vissza kell emlékezniük. Bizonyos információk belső megértése bio-molekuláris szinten megy végbe, és az agy tudatos aktivitása valójában a DNS molekulák atomi struktúrájában zajlik. Ezek nemzedékeken átívelő információk, amik a DNS atomi szerkezetébe vannak kódolva. Aki képes hozzájuk férni, bölcsekre emlékeztető karakterjegyeket vesz fel. A génállomány módosításának célja az alvó részek felébresztése.” (Dr. William Brown nyilatkozata Mary Rodwellnek, 2010.)

Aquantum betűemberek Dr. L. Ohlson molekuláris biológus

Dr. Ohlson molekuláris biológusként és Tapasztalóként is rálátással bír fajunk evolúciós változásaira, ezeket az Új Embereket nevezi aquantum vagy betűembereknek.
Dr. Ohlson számos földönkívüli fajjal és interdimenzionális lénnyel találkozott már, önmagát és családját betűembereknek tartja (Asperger, ADHD, magasan funkcionáló autizmus). Az Új Embereknek ő az „aquantum” nevet adta. Úgy véli, az apja révén vannak generációkon átívelő, jelenleg is folyó idegen tapasztalásai, amikben a gyerekei is követik őket.

Megjegyzés: Dr. Ohlson molekuláris toxikológiából doktorált, biokémikus és molekuláris biológus végzettségű. Diplomái: orvosbiológiai technikus, reiki gyógyító. Tapasztaló.

Tizenkét új emberi csoport

„Ha a letöltött információim helyesek, az új DNS-ű emberekből tizenkét csoport fog létrejönni az idegen géndonorok fajtájának megfelelően, vagyis kilenccel több, mint gondoltuk. Azon tűnődök, milyen vonásaik lesznek, ha egyáltalán a nyilvánosság elé léphetnek. Az ők/mi DNS-ünk távolból, frekvenciákkal aktiválódik, mint a számítógépes vírusok. A DNS-ük révén mindaddig, amíg életben vannak, energiamintázatokat adnak le, amivel beterítik környezetüket. Olyan ez, mint egy rezgések által terjedő influenza. Kapcsolatban állok egy Ram-Ta nevű katona-lénnyel (én így nevezem). Ő egyike azon két faj képviselőinek, akik Egyiptomban tanyáztak egykor. Az egyik egy kétéltű-faj volt, ami két évvel ezelőtt meggyógyította a lábamat, a térdemet, a csípőmet és a hátamat. A másik sokkal emberszerűbb, olyan, mint Ram-Ta. Mindannyian rendelkezünk ezekkel a génekkel, csak vannak, akiknek több másolatuk van belőlük, és vannak, akik valamiért inaktiválták ezeket a kodonokat.”

Megjegyzés: Az emberi DNS megalkotásához hozzájáruló 12 idegen fajról Robert Dean őrmester is beszámolt a Project Camelotnak adott interjúban 2014-ben.

„Az emberi faj már többször a kihalás szélére került, és attól csak a tizenkét jóindulatú faj közbelépése mentette meg, akik egyfajta űrbeli ENSZ-ként felügyelnek bennünket. A belénk ültetett génjeikkel segítettek nekünk túlélni és felvirágozni, hiszen korábban alig voltunk különbek az állatoknál.”

„Ezek a gének minden olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amik a géneknek szükségesek (átmásolhatók, proteinekké fordíthatók stb.), emellett azonban adatokat is tartalmaznak az eredetükről, illetve eszközként használhatók egy fejlettebb lénnyé váláshoz. Ezek el vannak rejtve, ahogy egy programozó elrejti a titkos kulcsot a maga munkájában. Aktiválhatók, amik alapján az idegenek megtudhatják, ki elég »érett« a kapcsolatfelvételre (megmentésre). Az aktiváltak, mint én, terjeszteni kezdik a jeleket, hogy azzal másokat is felébresszenek. Eddig lassúak voltunk, ezért most felgyorsították a folyamatot. Úgy érzem, már nem sok idő van hátra. Magas és erős lélekenergia és DNS kombinációja! Ezek viszont nem csak a DNS génjei, hanem a DNS 3D-s formációi. Nemrégiben cambridge-i tudósok álltak elő az emberi sejtekben felbukkanó négyes szálú formációk döbbenetes felfedezésével! Azt gondolják, valamilyen betegség állhat a hátterében, én viszont úgy vélem, hogy ez a DNS kibontásának 3D-s módja, amit a kozmoszból, a Napból és a Földből áradó frekvenciák okoznak. Ez azt jelenti, hogy az eddig alvó, egymástól távoli gének közelebb kerültek és aktiválódtak, olyan extra képességekkel ruházva fel az (emberi vagy állati) hordozót, mint:
-kiélesedett, érzékeny idegrendszer;
-az információfeldolgozás új módjai;
-viselkedésminták megkérdőjelezése;
-telepatikus és egyéb képességek;
-auralátás;
-az emberek valódi érzelmeinek megérzése.”

Megjegyzés: Ezeket a képességeket gyerekként nehéz lehet értelmezni és használni.

Dr. R. Schild asztrofizikus megjegyzései

Dr. Ohlson: „Ezek a gének minden olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amik a géneknek szükségesek (átmásolhatók, proteinekké fordíthatók stb.), emellett azonban adatokat is tartalmaznak az eredetükről, illetve eszközként használhatók egy fejlettebb lénnyé váláshoz.”

Dr. Schild: „Számomra ez azt jelenti, hogy az ilyen »felesleges« DNSrészek valójában rezonáns struktúrák, amik a quantum-hologramok útján az emberi DNS-be kódolják a rezgést, ezzel pedig olyan rezgő formációkat hoznak létre, amik fokozzák a tudatosságot.”

Dr. Ohlson: „Ezek el vannak rejtve, ahogy egy programozó elrejti a titkos kulcsot a maga munkájában. Aktiválhatók, amik alapján az idegenek megtudhatják, ki elég »érett« a kapcsolatfelvételre. Az aktiváltak terjeszteni kezdik a jeleket, hogy azzal másokat is felébresszenek.”

Dr. Schild: „Természetesen. A beépített rezonáns struktúrák minden érintett (fertőzött) emberben megtalálhatók, és a programozók mentális munkája révén, ha eljön az idő, minden ember egyszerre felébreszthető lesz. És ez egyúttal azt is jelenti, hogy a programozott személyek felismerhetik egymást.”

Dr. Ohlson: „Most felgyorsították a folyamatot.”

Dr. Schild: „Persze. Megtanulták, hogyan tehetik meg ezt sokkal egyszerűbben és megbízhatóbban, ahogyan azt is, hogyan gyorsíthatják fel.”

Dr. Ohlson: „Az olyan programokat, mint az ADD, ADHD, Asperger, vagyis a betűemberek névadói, nem hibás gének okozzák, hanem ezek új, többdimenziós képességek lehetőségei, amik meghaladják a lecsökkentő újraprogramozásokat és a 3D-s valóságot.”

Dr. Schild: „Számomra egyértelműnek tűnik, hogy ha valakiken túl erősen érződik a hatás, azok el fogják veszíteni az emberi egyensúlyukat. A program ára, hogy számos kiegyensúlyozatlan ember él közöttünk, akikhez mindenféle szindrómákat rendelünk, hogy ez által is visszaszoríthassuk őket a normálisnak ítélt keretek közé.”

Dr. Ohlson: „Nem egyszerűen idegen DNS-ről van szó, hanem genetikailag felfejlesztett testek és az univerzum különböző helyeiről származó lelkek kombinációjáról, akik ezekbe a »felfejlesztett« testekbe születtek le. A lelkeknek a fejlettségüktől és az adott test aktiválásában betöltött szerepétől függően különböző frekvenciái/rezgései vannak. Azt hiszem figyelembe kell vennünk a Homo sapiens kollektív tudatát is.”

Dr. Schild: „Persze. Tudjuk, hogy a hibridizációs programok, a közvetlen génmanipuláció és az emberi testbe leszületett, nem evilági lelkek miatt az emberek egyre nagyobb része bír nem emberi DNS-sel. Ezek a személyek nincsenek egyensúlyban a földi emberekkel, akik nem mindig reagálnak jól a lelki rezgéseikre. És mivel a kollektív tudatunk hozza létre a valóságunkat, a megszokottól való eltérés stresszt vált ki.”

Dr. Ohlson: „A betűemberek agyféltekéi nem mindig kommunikálnak megfelelően egymással, amire általában hátrányként szoktak tekinteni, ugyanakkor ez lehetővé teszi, hogy a problémák megoldása mindig csak az egyik agyféltekénket kösse le. Ezzel lényegében megnövekszik az agyi kapacitásunk. Lehetséges, hogy az Asperger felelős a magasabb intellektusunkért és a tradicionális tanulás iránt érdektelenségünkért.”

Dr. Schild: „Ezzel kapcsolatban sok mondandóm van. Az agyféltekék közötti kapcsolatok neurális szinten valóban limitáltak, a betűemberek ugyanis inkább az extra-dimenzionális agyhullámok létrehozásában érdekeltek. Ez meggyengítheti a féltekék közötti összeköttetést, vagyis a lélekkel való kapcsolatuk nem túl erős. Nem tudják élvezni a festészetet, a zenét vagy a tánc ritmusát, de ezzel szemben képesek tisztán látni a kozmikus jelentőségű dolgokat. Azt hiszem, a szexuális teljesítményük is korlátozott lehet. Másrészről viszont láthatják a fehér fény jelenséget, amiket az UFO-tevékenységekhez szokás kapcsolni.”

Új felfedezések a DNS természetével kapcsolatban

A DNS-kutatás azt is bizonyítja, hogy sokkal több van a DNS-ben, mint azt korábban feltételezték: az tény, hogy a DNS egy hihetetlen tárolóeszköz, de magába foglal egy második programozási nyelvet is. A legújabb felfedezések azt mutatják, hogy az emberi genetikai kódon belül van egy második programozási nyelv, ami megváltoztathatja, a tudósok hogyan olvassák a DNS utasításait és értelmezzék a mutációkat. A genomok a genetikai kódok használatával két külön nyelvet írnak, egyiket a másikra helyezve. Ezek a felfedezések jól tükrözik, milyen hihetetlenül nagy teljesítményű tárolóeszköz is a DNS. Vajon milyen csodálatos tulajdonságokat fedezünk még fel ezek után?

Hogyan változhat meg a DNS?

A DNS szavakkal és frekvenciákkal is újraprogramozható. Úgy gondolom, az egyik legfontosabb tudományos felfedezés a DNS-sel kapcsolatban az orosz tudósok, Dr. Pjotr Garjajev és Vlagyimir Poponin kutatása, akiknek eredményeit az Összekapcsolt intelligencia című könyvben publikálták. Felfedezték, hogy a DNS nem csak a testünk építéséért felel, hanem szavak és frekvenciák útján újra is programozható, anélkül, hogy kivágnánk vagy helyettesítenénk benne az egyes géneket, ráadásul a kommunikációja is ugyanazokat a szabályokat követi, mint a nyelv. Ez különösen fontos, mivel igazolja, hogy a DNS bizonyos frekvenciákkal megváltoztatható, ami pedig arra is utalhat, hogy ezek a DNS-változások milyen formákban fordulhatnak elő.

Megjegyzés: „A DNS úgy funkcionál, mint az írott nyelv betűi vagy egy számítógépes kód szimbólumai.” (Dr. Francis Crick, molekuláris biológus)

Holografikus DNS

Hullámgenetika - Léteznek-e az emberi tudat megváltoztatására alkalmas frekvenciák? Dr. Pjotr Garjajev és Vlagyimir Poponin felfedezték, hogy az élő kromoszómák az endogén DNS-lézersugárzás használatával holografikus számítógépként működnek, és képesek egyes frekvenciamintákat egy lézersugárra modulálni, így befolyásolva a DNS-rezgését és a genetikai információt. A DNS vibrációs természete lehetővé teszi az információ továbbítását, ezt nevezik hullámgenetikának.

DNS - Az idő és a tér meghaladásának képessége

A DNS zavaró mintákat is kelthet a vákuumban, ezzel pedig mágneses féregjáratokat hozhat létre! Ezek a mikroszkopikus megfelelői az úgynevezett Einstein-Rosen hidaknak, amik a fekete lyukak és az univerzum teljesen különböző területeinek alagútcsatlakozásai közelében találhatók meg, amelyeken keresztül az információ a téren és időn és a tudaton kívül továbbítható. Ez szemlélteti a DNS többdimenziós természetét, és megmagyarázza a prekognitív betekintéseket, a tisztánlátást, az intuíciót, a telepátiát, a múltbéli életek felidézését, a spontán- és távgyógyulást, az öngyógyítást, az időjárási minták befolyásolását, a gabonaköröket és még sok mást.

A csillag- és fénynyelvek szerepe

Ha az emberi nyelvek és frekvenciák képesek megváltoztatni és újraprogramozni a DNS-t, az megmagyarázná, miért ennyire eredményesek a hipnózisok, a szuggesztiók és megerősítések. Talán arra is magyarázattal szolgálna, mi a Tapasztalók által sokszor említett csillag- vagy fénynyelvek szerepe. Lehetséges, hogy olyan nyelvi frekvenciák volnának, amiknek még nem ismerjük a rendeltetését? Vajon képesek hatást gyakorolni az emberi DNS-re? Számos Tapasztaló hisz abban, hogy ezt csillag-eredetükből hozták magukkal, és képes eszmélést kiváltani az emberből vagy az emberi DNS-ből. Néhány gyógyító gyógyítási célokra is használja a fénynyelvet, és hisz abban, hogy a frekvenciák több szinten is kifejthetik a hatásukat.

„Azon dolgozom, hogy egyensúlyba hozzam a rezgéseket. A hangok és a nyelvek a lelkekhez szólnak, hogy felfedezzék az életünket más bolygókon.” (Rochelle D'Elia, gyógyító: Az idegen kapcsolatok kifejezései - Kommunikációs és gyógyító tervrajz?)

Hatással van-e a zene az emberi DNS-re?

A zene egy másik olyan frekvencia, ami fontos szerepet játszhat a DNS megváltoztatásában. A 10. fejezetben láthattuk, hogy Arthur az egyik dallamnak az Emberi DNS dekódolása címet adta. Ez arra utal, hogy a zene rezgései szintén hatással lehetnek a biológiai felépítésünkre. Az is lehetséges, hogy a geometrikus ábrák, írások, földönkívüli képek vizuális és energetikai frekvenciákat bocsátanak ki, és segítenek aktiválni a szunnyadó emberi DNS-t. A néhai Dana Redfield, író és Tapasztaló, számos olyan kódot és szimbólumot rajzolt, amiket szerinte a kapcsolattartója üzent meg neki. Azt hitte, azok kapuk és portálok, amik az emberi nyelv, a matematika és a teremtés magasabb törvénye közti síkon működtek. „Néhány szó olyan, mint egy fogalmi mező. Úgy tűnik, az a feladatom, hogy feltörjem ezt a művészeti-nyelvi szent geometriát, ami sok aspektusában a Kabbalára emlékeztet. Egy hatalmas képet látok, ami az életünk és minden teremtett lény mögött ott húzódik. Rendkívül összetett, de ez képezi a térképet az új tudatosság eléréséhez vezető úton.”

A DNS több mint kémia

A DNS több mint kémia, rezonál a kvantum-hologrammal, hogy érzelmi és spirituális tartalmat hozzon létre a lényünk számára. Ez a rezonancia az aurában is látható. Az emberi tudatban való működés matematikája magában foglalja a lelket is, ezek a „matematika utalásai”. A karmikus történelem meghatározza életünk fejlődését. Ez az örök lelkünk létezéséből következik: a lelkünkben kifejeződő karmikus történelmünk együtt rezeg az aggyal tudatkapcsolatban lévő örök lelkünkkel, ami lehetővé teszi számunkra, hogy az életünk a DNS-ünk ajándéka, az isteni bütykölés és a szabad akarat eredménye legyen. Bizonyos szempontból mi a szüleink által ránk örökített DNS eredményei vagyunk. Az a tény, hogy fizikai lényünk minden aspektusa az apai/anyai hozzájárulás mennyiségbeli eloszlásától függ, bennünket az isteni bütykölés eredményévé tesz. Ezeknek a koncepcióknak pedig matematikai alapjai vannak.”

„A DNS nem csak a testünk felépítéséért felel, hanem egy adattároló is egyben, ami a kommunikációjában ugyanazokat a szabályokat követi, mint a nyelv, csak a megfelelő frekvenciára van hozzá szüksége! Az élő kromoszómák az endogén DNS-lézersugárzás használatával holografikus számítógépként működnek, és képesek egyes frekvenciamintákat egy lézersugárra modulálni, így befolyásolva a DNSrezgését és a genetikai információt. Az ezoterikus és spirituális tanítók már régóta tudják, hogy a testünk a nyelv, a szavak és a gondolatok által programozható. Ez most már tudományosan is bizonyított.” (Grazyna Fosar és Franz Bludorf, az Összekapcsolt intelligencia szerzői)

Dr. Schild: „Köszönöm, hogy elküldte Dr. Garjajev kutatásának öszszegzését. Hallottam már róla, de ezek csak szavak, nem matematika. A következőre jutottam: Talán hallott már a felesleges DNS-ről. Na már most, a kutatás szerint a DNS-ünk szerkezete sokkal több elemet tartalmaz, mint ami a testünk felépítéséhez szükséges kémiai reakciók beindításához kell, és rezonál a kvantum-hologrammal, hogy érzelmi és spirituális tartalommal töltse meg a lényünket. Ez látható az aurákban, bár én magam nem látom őket. Ennek a működésnek a matematikáját írtam le én a Dél-Floridai Tudományos Múzeum előadásán. Azt a matematikát, amit Dr. Garjajev nem ismert.”

Mary: „Dr. Garjajev kutatása már érthetővé teszi, miért olyan hatásos az emberi nyelv a DNS befolyásolására. Azt is meg kell értenünk, hogy a DNS-re hatást gyakorolnak az epigenetikus tényezők, amik pedig egyértelművé teszik, hogy nem csak a genetikánk határoz meg bennünket. Az emberi programozásoknak és hitrendszereknek szintén hatása van a DNS önkifejezésére, és szerves részét képezik a szélesebb megértésnek.”

(Lásd: Dr. Bruce Lipton: A hit biológiája.)

Dr. Schild: „A fenti nyilatkozatnak a következő jelentése van a számomra. Emlékezzünk rá, hogy a karmikus történelmünk meghatározza az életünk fejlődését! Ez a mi örök lelkünk létezéséből következik. Bizonyos szempontból mi a szüleink által ránk örökített DNS eredményei vagyunk. Az a tény, hogy fizikai lényünk minden aspektusa az apai/anyai hozzájárulás mennyiségbeli eloszlásától függ, bennünket az isteni bütykölés eredményévé tesz. A lelkünkben kifejeződő karmikus történelmünk együtt rezeg az aggyal tudatkapcsolatban lévő örök lelkünkkel, ami lehetővé teszi számunkra, hogy az életünk a DNS-ünk ajándéka, az isteni bütykölés és a szabad akarat eredménye legyen. Ezeknek a fogalmaknak van egy matematikai alapja, ami a legtöbb embert nem érdekli. Nyugodtan idézhet majd tőlem az előadásain.”

Megjegyzés: Dr. R. Schild a Harvard-Smithsonian Intézet asztrofizika professzor emeritusa. Hosszú munkássága során tanulmányozta már a sötét anyagot, a fekete lyukakat és a kozmikus struktúra folyadékmechanikai eredetét. Dr. Schild régóta együttműködik Dr. John Mackkel (a Harvard Egyetem egykori pszichiáter-professzorával) és Dr. Edgar Mitchellel. Dr. Schild foglalkozott a világegyetem tér-idő struktúrája koherens megértésének számszerű leírásával, és bajnoka a Dr. Edgar Mitchell nevéhez fűződő, a létezés és valóság természetét leíró kvantum-hologram képlet népszerűsítésének. A Journal of Cosmology főszerkesztőjeként megpróbálta kiterjeszteni a tudományos vizsgálatok hatókörét a tudat természetére és az univerzumok univerzumára.

Bolygó-eredetű befolyások A DNS holografikus természetét és az alvó DNS-t aktiválhatják-e bizonyos frekvenciák?

A DNS holografikus természetét és azon képességét, hogy hozzáférjen az univerzum különböző területeiről származó információkhoz, segíthetik azok a frekvenciák, amelyeknek ki van téve, és amik megváltoztathatják vagy átírhatják a korábbi programozást/kondicionálást. DNS átalakítása, vagyis az úgynevezett „felesleges szemét” aktiválása külső forrásoktól, például földönkívüli kapcsolatoktól, a csillagnyelvektől, a gabonaköröktől, a művészettől, a zenétől és a napsugárzástól is megtörténhet. Mitch Battros, a Szoláris eső és kozmikus eső szerzője ezt írja: „A 24. napciklus megkezdődött; a Nap tevékenysége 50%-kal erősebb, mint a 23. ciklusban volt. Ez a hullám nemcsak a bolygóra, hanem az emberi test mágneses mezőjére és az emberi érzelmekre is hatással lesz.” Battros úgy véli, hogy a nap mágneses hatása felélénkítheti azt a folyamatot, amit őseink átmenetnek neveztek: egy új létállapotba kerülést

A felesleges DNS nem biztos, hogy szemét!

A Science magazin egy új kutatásról számolt be a genetikai összetételünk funkciójával kapcsolatban. A cikk azt állította, hogy a tudósokat zavarba ejti, hogy az emberi sejtekben megtalálható DNS 97%-a nem a fehérjék kódolását szolgálja, és értelmetlennek tűnő szekvenciákból áll. Lehetséges, hogy ez a látszólag haszontalan DNS valamilyen ismeretlen funkcióval rendelkezne? A Science cikke azt sugallja, hogy a DNS eme 97%-a, amit felesleges- vagy szemét-DNS-nek is szokás nevezni, mégis rendelkezik valami funkcióval. A cikk szerzői nyelvészeti teszteket alkalmaztak a szemét-DNS elemzésére, és megdöbbentő hasonlóságokat fedeztek fel a közönséges nyelvvel. A tudósok úgy értelmezik ezeket az egyezéseket, mint a szemétszekvenciákban rejlő lehetséges „üzeneteket”.

Cikk

Dr. Jaan Suurkula azt állította, hogy a DNS-nek csak kis százaléka ismert, a fennmaradó rész pedig felesleges molekuláris szemét. Ha valóban szemétről volna szó, a „szótagok” szekvenciája, vagyis a DNS-ben lévő nukleotidok sorrendje teljesen véletlenszerű lenne. Felfedezték azonban, hogy az egyáltalán nem véletlenszerű, hanem egyfajta kódolt információ, de a kód és annak funkciója még nem teljesen ismert. Haig H. Kazazian Jr., a Pennsylvaniai Egyetem Genetika Tanszékének vezetője már gyanította, hogy a felesleg kulcsfontosságú lehet egy új faj kialakulásában. Úgy gondolja, az örökletes anyag rugalmasságának növelésében játszik szerepet.

Hogyan kontrolláljuk a DNS-t? Magas frekvenciájú személyek és alacsony frekvenciájú személyek

Dr. Lena Ohlson: „A »biotartály«, vagyis a test növekedését és működését részben a DNS, egy kódolt üzenetű kristályos formáció szabályozza. A DNS csak a sejten átáramló különféle anyagok, például a receptorok, a víz és a kolloidok különböző frekvenciáira reagál. A frekvenciák, mint olyanok, sokféle eredetűek, és némelyikük kifejezetten az emberi evolúció megállítását vagy felgyorsítását szolgálja. Átutaznak a testen, és közben érintkeznek a DNS-sel, ahogy az ujjak hozzáérnek a zongora billentyűihez. A test »biotartály« csak egyike a három résznek, ami a frekvenciák hatását szabályozza. A másik két fontos rész a lélek és az elme. A lélek az »energiatartály«, ami egyik testből a másik testbe vándorol az életek és a dimenziók/világok között.

A frekvenciák nagy hatással vannak a DNS-re. Az elme az, ami szabályozza az »energiatartályt« és gondolkodik. Amikor a halálunk után vagy egy testen kívüli élmény során elhagyjuk a testünket, a gondolataink nem a hátrahagyott kupac húsban maradnak, hanem az energiatartályban lebegnek. Hasznos lehet az elmét, a lelket és a testet egy hármasságként elképzelni. A testnek szüksége van a másik kettőre a Földön való létezéshez, a mozgáshoz és a növekedéshez. Az elmének egy munkaterületre, egy biotartályra van szüksége ahhoz, hogy a Földön, a harmadik dimenzióban tevékenykedhessen. A magasabb dimenziókban, ahol az anyag már nem anyagi természetű, erre nincs szüksége. A lélek biztosítja az életerőt, és adatbankként szolgál a különböző életekből származó emlékek és tanulságok számára. Olyan ez, mintha a Földre szállás előtt magunkra vennénk egy védőruhát, aminek zsebeit teletömnénk memóriakártyákkal, hogy segítsenek elvégezni a feladatunkat. Éppen csak a felhasználónevünket felejtettük el, így nem férhetünk hozzá a merevlemezhez. Ezért van a szinkronicitás, hogy irányítson és a helyes ösvényen tartson minket.”

Inkarnáció közben elveszítjük-e a kapcsolatot az „irányítással”?

Dr. Ohlson: „Nem. Az »irányítás« extra frekvenciákat/jeleket küld (programozott fotonokat, elektronokat, protonokat, gamma sugarakat stb.), hogy végrehajthassuk a földi küldetésünket. Néha ez nagyobb erőfeszítést is igényel, mint például a Föld evolúciójának mostani korszakában, amikor egy újabb verziót telepítünk, és a sok jelenlegi hibát eltávolítjuk a programból. Nem mindenki akar frissíteni. Vannak, akik úgy döntenek, hogy az elme és a materialista gondolatok segítségével alacsonyan tartják a test és a lélek frekvenciáját. Szemét ételeket esznek, ezért az »irányítástól« érkező magas frekvenciák nem tudnak behatolni az alacsony rezgésű biotartályba, hogy módosíthassák a DNSüket. Jelenleg két különböző embercsoport van: magas frekvenciájú emberek (MFE) és alacsony frekvenciájú emberek (AFE). A MFE fejlődni fognak, és a DNS-ükből újabb és újabb képességeket szereznek. Hogy milyen mértékben fejlődnek, azt részben a sejt DNS-ük határozza meg (egyes emberek némi »extrát« helyeznek bizonyos pontokra, amelyekkel eltávolíthatják vagy erősíthetik az adott emberi vagy nem emberi géneket). Másrészt a lélek fejlettsége is hatással van rá. Nem beszélek a lélek eredetéről, hiszen mindannyiunknak ugyanaz a kezdete és ugyanaz a származása. Csak néhányan még most kezdik az iskolát, míg mások már végeztek. Amíg nem tanultuk meg a »leckét«, nem is léphetük tovább.”

Hogyan segíthet a DNS a test felemelésében és szabályozásában? Mit kell tennünk, ha fejlődni és „végezni” szeretnénk?

Dr. Ohlson: „Kezdjünk mindig a gondolatainkkal, az elménkkel! A boldog, pozitív és szerető gondolatok magasabb és tisztább energiát/frekvenciát eredményeznek. Minél tisztább a gondolat, annál hatalmasabb az az erő, ami a sejtek megfiatalítását, gyógyítását végzi. A rezgés egyik közvetítője a víz. Minél magasabb a vízben lévő energiatartalom (a természetes és sértetlen vízben olyan molekulaláncok képződnek, amik segítik a jel továbbítását), annál jobban képes a víz a jelzés továbbvitelére. Másfajta közvetítők a kolloidok és az ionok. Az ásványi anyagok és ionjaik alapvetően kristályos szerkezetűek, és a kiegyensúlyozott víz pedig a sejtekbe szállítja a jelet, ahol az (mint egy láncreakció) eljut a sejt különböző részeihez, egészen a DNS-ig. És igen, a sejtmag ionokat és vizet tartalmaz, szóval ez egyáltalán nem szokatlan jelenség.”

A legfontosabb kérdés: gyakorolhat-e valaki vagy valami az emberi testen kívülről az illető DNS-ére hatást úgy, hogy az attól megbetegszik, esetleg meghal?

Dr. Ohlson: „Azt hiszem, igen. Ha a víz elveszíti az energiáját, vagy a kristályok/ionok valamilyen sugárzástól, mondjuk UV-től szennyezettek, akkor az üzenet/jel megváltozik, és a test vagy egyáltalán nem kap üzenetet, vagy rossz üzenetet kap. A DNS-t már azáltal is meg lehet változtatni, ha a sejtmagban oxigénnel megváltoztatjuk a pH szintet. A pH megváltoztatásával a jelátviteli fehérjék teljesen eltérő módon tapadnak a DNS-hez és a génekhez, továbbá azt is megváltoztatják, éppen mely géneket olvasták le és milyen sorrendben.
Ezért fontos, a test pH-egyensúlya. Veszélyes, ha túl kevés vizet vagy túl sok rossz vizet, például túlzottan savas vizet iszunk. Próbáljunk biodinamikusak lenni, és több zöldséget és/vagy természetes eredetű húst fogyasztani; ugyanis csak ezek tudják biztosítani a kiegyensúlyozott ásványi anyag és energia felvételt a szervezet lehető legoptimálisabb működéséhez. Csak természetes eredetű élelmiszereket vásároljunk, mert csak ezek rendelkeznek megfelelő energiával a szervezetünk számára. A szintetikus élelmiszerek energiahiányosak. Ezek az alapvető tudnivalók a test DNS-szabályozásának módszereiről.”

Részlet Mary Rodwell „Az Új Ember” című könyvéből

Részlet a „Az új ember” című könyvből. Kattints a teljes könyvért:

Megnézem a könyvet

<< < >> >
Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR