- Blog -

Az Új Mária korszaka

Misztikus vallástörténet
2021-12-08

Szűz Mária ideje elérkezett. Igazából már régóta várakoztunk olyan forradalmi jellegű megértésére, mely felszabadítja a dogmatikus teher alól, és visszaállítja az őt megillető méltó helyére, jelentős szent nőként.

Az Új Mária korszakaSzűz Mária ideje elérkezett. Igazából már régóta várakoztunk olyan forradalmi jellegű megértésére, mely felszabadítja a dogmatikus teher alól, és visszaállítja az őt megillető méltó helyére, jelentős szent nőként. Az utóbbi évtizedekben olyan könyvek olvasóinak tízezrei, mint például Meggan Watterson: Mária Magdaléna valódi személye, Cynthia Borgeault: Mária Magdolna szerepe, és Margaret Starbird: Az alabástrom korsós nő – egy másik Máriához vittek el bennünket, Mária Magdolnához, aki nem egy közönséges szajha volt, hanem éppenséggel Jézus felesége. Most elérkezett az alkalom, hogy megismerjük a Női Istenalakot, Mária Anyát, a saját várandósságának nem tétlen elviselőjét, hanem sokkal inkább a különleges papnőt, aki szándékosan tervezte el és hajtotta végre fia szeplőtelen fogantatását.

Ahhoz, hogy feltárjuk Magdolna valós személyét, aki hatalmas szent nő volt, az apostolok vezetője, meg kell keresnünk vele kapcsolatosan a titkolt és elrejtett evangéliumokat, köztük olyanokat is, amelyek hosszú évszázadokon át feküdtek a sivatag homokja alatt, egészen a XX. század közepéig. A vele kapcsolatos figyelemre méltó felfedezések igen sokak számára jelentettek izgalmas fejleményeket szerte a világon, főleg azoknak, akik a számukra elképzelt nőideálhoz kerestek példaképet, s eközben ráéreztek arra, hogy Magdolnában sokkal több van, mint amennyit az Újszövetség elmond róla.

Akárcsak Magdolna esetében, úgy Mária Anya kapcsán is eljött a pirkadat. Ki volt ő, az asszonyok között a leghíresebb, és milyen volt a Jézusról alkotott képe? Fájdalmasan keveset tudunk róla Máté, Márk, Lukács és János evangéliumából. Ahol tengernyi ismeretre bukkanhatunk személyéről, s a hozzá fűződő csodálatos eseményekről, melyek messze távol esnek a fent említett munkáktól, az egy alig ismert mű: Jakab infáns evangéliuma (vagy ahogy szintén ismert, Jakab protoevangéliuma), amely lényegében alapul szolgált az egyházi naptár ünnepeinek meghatározásához. Ezt az evangéliumot helyezem reflektorfénybe ebben a kötetben, hogy Máriával kapcsolatban felfedjem az igazságot. Az igazságot, mely nagyon ősi, ám a legtöbb Olvasó számára mégis teljesen újnak fog tűnni. A helyzet pedig az, hogy Máriában valóban csodálatos módon fogant meg Jézus. Ám ezt nem valamiféle isteni erő közreműködésével tette, amely a testét használta fel céljainak eléréséhez; Mária ezt a természetfeletti történést egy jól kidolgozott folyamat végén valósította meg, amelyet ő maga akart, ő kezdeményezett, s amelyre őelőtte a szent nők hosszú sorát képezték ki.

Két korábbi könyvemben átfogó bizonyítékokat tártam fel a csodás fogantatás e formája kapcsán, arra nézve, hogy az bizony rendszeresen felbukkant az ókori világban. Most pedig, ebben a könyvben, bátran tárom fel, hogy Mária olyan családba született, melynek nőtagjai birtokolták, gyakorolták és továbbadták a képességet, miszerint tudatosan fogantassanak emelkedett lényeket, a bolygónk megsegítése érdekében. Ezek a különleges nők a „Méh Iskolájában” szerezték rejtélyes és titkos ismereteiket az emberi méhhel kapcsolatosan, beleértve a szűzen szülést, mely képességet a világ minden táján az ókorban élő nők megosztottak az ígéretes jelöltekkel az évezredek során. Mária az egyike volt a számos ígéretes és hatalmas papnőnek a családjában, hordozta az ősök képességét, parancsolt az emberi fogantatás folyamatának, és azt teljesen új szintre emelte.

Pontosan erről szól gyermekkorának evangéliuma – ha tudjuk, hogyan kell azt értelmezni. Korábban senki sem tudta, miként tekintsen rá, egészen mostanáig, ugyanis a kutatók elhanyagolták a szűztől születés szélesebb, történelmi távlatú vizsgálatát, hogyan képezte az az ókori mediterrán világban, és az azon túl elterülő térségben az ott élő nők mindennapi gyakorlatát. Órákat, napokat, hónapokat, éveket töltöttem az ősi feljegyzések válogatásával; e munka eredménye két korábbi könyvemben csúcsosodott ki - A Szűzen Szülés Kultusza az Ókori Görögországban, valamint a Szűz Anyaistennők az Ókorban -, ezek során illesztettem össze az eseményeket. Munkám eredményeképpen képes voltam felhasználni a felgyülemlett ismeretanyagot és dekódolni azt, amit Mária evangéliuma közel kétezer éve rejteget a világ elől. A megfejtés útjáról szól e kötet.

A szeplőtelen fogantatás misztikus hagyományában Ön nemcsak azt fogja megtudni, miként fogant meg Máriában tudatosan és rendkívüli módon Jézus, hanem azt is, hogy ő maga miként fogant hasonló módon az édesanyja, Anna által. Ezáltal egyértelművé válik, hogy maga Mária is olyasvalakiként született meg, akire nagy szükség volt az ókori világban, napjainkban pedig még inkább: a Női Istenalakra, a maga teljes hatalmában és bölcsességében. Megismerve annak a potenciálnak az alapjait, amelyből ő tevékenykedett, segíteni fog annak megértésében, hogyan volt képes Mária a saját testéből egy különlegesen magas isteni képességű személynek testet adni az egész emberiség javára. Bepillantást kaphat az Olvasó Mária felkészítésébe, abba, hogy mikor és kik végezték ezt el, ahogyan néhány ezoterikus technikába is, amelyeket használt a szolgálatának beteljesítése érdekében.

Ez a könyv azt is feltárja, hogy Mária és Anna szeplőtlen fogantatású papnőinek vonala miként vezet el Sáráig, a bibliai Ábrahám pátriárka feleségéig, a héber kultúra nagy tiszteletnek örvendő mátriárkájáig. Meglátjuk azt is, hogy ez a nemzetség miként terjedt ki, s foglalta magában Erzsébetet - az ugyancsak csodálatos módon megszületett Keresztelő Szent János édesanyját -, aki egyben Anna húga is lehetett.

Azáltal, hogy feltárjuk Mária valóságos személyét, akit a szeplőtelen fogantatásra képeztek ki, e kötet egyben helyre teszi azt a hibás képzetet, melyet vele kapcsolatban az Újszövetség sugall, miszerint egy tehetetlen és zavarodott lányról van szó, aki teljes véletlenséggel lesz várandós, és kinek fogalma sincs, hogy Gábriel angyal rövid üzenetét követően mi fog vele történni. Helyre teszi azt a nézetet is, miszerint a szüzessége az erkölcsi tisztaságának jele, és hogy ezt a szigorú tisztaságot ezért minden nőre rá kellene kényszeríteni.

A szeplőtelen fogantatás misztikus hagyománya az őt megillető helyre teszi ezt a szent nőt, előre és középre Jézus történetében, mint sarkalatos pontot, mely körül az egész Krisztus-vállalkozás kibontakozott. Megmutatva, hogy Mária tudatosan játszotta szerepét, szándékosan alakította úgy, hogy Jézus eljöjjön a mi világunkba, miként azt is, hogy papnőként a cölibátust választotta, ehhez a feladathoz ugyanis erre volt szüksége; e kötet visszaállítja őt e jelentős események nagy hatalommal rendelkező, női hangszerelőjévé.

Sőt, ami még ennél is több, megmutatva hogyan, mikor, hol és miért ment végbe ez a szűzen szülés, e kötet lehetővé teszi az emberek számára, hogy végre, ennyi idő után értelmet nyerjen számukra Mária szeplőtelen fogantatása Jézussal. Eddig az embereknek a vak hit által megkövetelteket kellett elfogadniuk, óvatosan kerülgetve a dolgot, mint egyfajta igen kínos témát, vagy teljesen elutasítani azt, mint bizarr állítást. Most viszont világos és meggyőző alternatívába tekinthetnek bele ezzel a figyelemre méltó jelenséggel kapcsolatosan, miáltal lehetővé válik számukra, hogy logikus gondolkodás útján képesek legyenek elfogadni ezt a helyzetet. Ez a kötet - a szándéka szerint - egy mozgalom serkentőjéül kíván szolgálni, melynek eredményeként Mária visszakerülhet az őt megillető legszentebb nő pozíciójába, aki valaha a Földön járt. Ezzel a kötettel megtesszük az első fontos lépést Mária teljesebb megértése felé, különös tekintettel a fogantatással összefüggő képességeire. Ezt végigjárva sokkal tágabb értelmezését kapjuk a női szellemi erőnek. Megmutatva, hogy mi minden volt lehetséges Mária és a nőrokonai számára, alappal szolgálunk a tekintetben, hogy a nők megértsék a saját méhükben rejlő erőt, azt, hogy Mária képességei nem voltak egyedülállóak, ellenkezőleg, mindezek a képességek valamennyi nő számára nyitva állnak, akik távolabbra kívánnak jutni a spirituális útjukon.

Részlet a „A szeplőtelen fogantatás misztikus hagyománya” című könyvből. Kattints a teljes könyvért:

Megnézem a könyvet

<< < >> >
Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR