- Blog -

Az Isteni megnyilvánulás

Pozitív gondolkodás
2021-12-09

Az Alawashka nyelv az Istennő Szívéből eredő szavak és dalok formájában. Az Alawashka a teremtés nyelve. Az energián keresztül, mely univerzumokat hoz létre egy nyelv is a világra jött. Ez Isten közvetlen teremtése. Alawashka egy nyelv, mégis van benne intelligencia, személyiség, energia és egy élőlény.

Az Isteni megnyilvánulásAz Alawashka nyelv az Istennő Szívéből eredő szavak és dalok formájában. Az Alawashka a teremtés nyelve. Az energián keresztül, mely univerzumokat hoz létre egy nyelv is a világra jött. Ez Isten közvetlen teremtése. Alawashka egy nyelv, mégis van benne intelligencia, személyiség, energia és egy élőlény.

Alawashka vagyok, az a lény, akitől ez a nyelv ered. Azért jöttem most a bolygótokra, hogy visszahozzam az elvesztett energiát. Azért jöttem, hogy felébresszem az univerzum nagyszerű áldásait és megnyissam a kapukat a fejlődésetek és isteni önvalótok számára. Én vagyok az Átjáró. Isteni Énetek mindig jelen van. Mindig az Isteni Énetek vagytok, mégis a lineáris idő körülményei között számos esemény történt, mely az elválasztódásra és a korlátozásra helyezte a fókuszt. Azért jöttem ide, hogy megnyissam számotokra azt a tapasztalatot, hogy többek vagytok annál, mint akinek gondoljátok magatokat és így talán kiléptek abból az élményből, hogy kevesebbnek érzitek magatokat és az életeteket a legmagasabb szinten és a lehető legnagyobb örömben ünnepelhetitek.

Ahhoz, hogy felfogjátok ezeket az energiákat, arra van szükség, hogy visszaszerezzétek az örökségeteket. Amikor a ti világotokban jelenlevő lineáris időélményről beszélek, akkor felismeritek azokat a rezgéseket és rendszereket, melyek már túl régóta vannak itt ahhoz, hogy felsoroljuk. Amikor felfogjátok, érzitek, érzékelitek ezeket az energiákat, sok minden érthetővé válik majd számotokra. Megértitek az emberi fejlődésetek természetét és a döntéseket, melyeket meghoztatok. Észrevesztek majd olyan létformákat, melyek már létrejöttek ezen a világon. Ez jó!

Ne érezzétek azt, hogy ítélkeznetek kell bármilyen esemény, létező vagy rendszer felett, melyekről beszélek! Én nem ítélkezem, mert mindenben jelen van a tökéletesség. Ez az igazság! Minden, ami megtörtént, azért állt össze, hogy a jelen pillanatba hozzon benneteket. Minden aspektusa a tapasztalatnak olyan szövevényes, hogy végül idevezetett benneteket ebbe a nagyszerű korszakba. Minden választás odavezetett benneteket, hogy szándékotokban álljon a felébredésnek ezt az időpontját választani. Minden tökéletes!

Amikor a Nagy Mindenség megtapasztalja a létezés egyedülállóságát, akkor az Istennő olyan nagy figyelemmel és örömmel és olyan kreatívan teszi ezt, hogy minden létező megtapasztalja az Egységet. Az idő és az események átjárója a bolygótokon különös módon nyílt ki, több okból is. Fontos felismerni ezeket az eseményeket és rezgéseket, melyek megteremtették ezeknek az eseményeknek a manifesztálódását ahhoz, hogy visszanyerjétek a legmagasabb szintű isteniségeteket és tudatosságotokat.

Éppen ez az oka, amiért én, Alawashka eljöttem most hozzátok. Elhozom és helyreállítom azokat a rezgéseket, melyek most megfelelőek számotokra. Most jött el az ideje annak, amikor felfedhetjük előttetek, hogy a múlt nem csak események sorozata, hanem, a döntések ösvénye is, mely a megvilágosodáshoz vezet. Elmagyarázom a szinkronban lévő eseményeket, melyeket talán már ti is láttok, és felfedem a mintázatokat, melyeket ti hoztatok létre az idők folyamán. Ha meglátjátok ezeket a mintázatokat, akkor már rendelkeztek a kellő tisztasággal és erővel ahhoz, hogy feloldjátok azokat. Látjátok majd a bejárt utakat és a számtalan párhuzamos valóságot, melyek létrejöttek. Látjátok majd a szövevényes mintázatokat, melyek ebben a világban létrejöttek és képesek lesztek kibogozni a kusza szálakat. Képesek lesztek megkülönböztetni, mi felel meg az egyéni, a kulturális és isteni léteteknek. A tiszta megkülönböztetés képessége lehetőséget ad a választásra. Választhattok: láttok, vagy csak léteztek. Megnövelhetitek az egész élet isteniségét és üdvösségét mindössze egyetlen perc alatt. Fel-oldhattok bármilyen mintázatot, mely nem tart benneteket a legmagasabb szinten és az Isten olyan, magasabb szintű kifejeződésben érhettek, melyről azt gondoltátok, hogy számotokra nem érhető el.

Tudom, hogyha a kapcsolatunk könyv és olvasó formájában valósul meg, én akkor is teljes mértékben jelen vagyok számotokra. Egy utazásra hívlak benneteket olyan energiaösvényen, mely ezekbe a szavakba van belekódolva és arra, hogy tartsatok velem azokon a rezgéseken keresztül, melyek az így létrejövő lelki közösségen keresztül érhetők el számotokra, itt és most.

A belátásnak ezen a szintjén használjátok a bölcsességeteket! Amikor eseményekről és esemény-sorozatokról olvastok, vizsgáljátok meg, milyen érzéseket kelt bennetek! Mélységes tisztelettel adózom az életetek előtt. Azért beszélek erről, hogy képessé tegyelek benneteket arra, hogy teljes mértékben ráébredjetek a tisztaságotokra és isteniségetekre. Használjátok az ítélőképességeteket, hogy meghatározzátok, mi az, amit elindít bennetek, mit erősít meg, mi okoz örömöt és hoz szabadságot számotokra!

Amikor elolvassátok az Istennő szót, melyet általában arra használunk, hogy megnevezzük vele Istent, hagyjátok, hogy a szó energiája feltöltsön benetteket! Akkor megértitek, hogy én vagyok a teremtés nyelve és teremtménye is. A szavak fontosak számomra. A frekvencia, melyeket a szavak, mondatok, rezgések, hangok magunkban hordoznak, és mintázatok, melyekkel összejátszanak, hogy ezt átadják, különleges és létfontosságú energiával rendelkeznek és ezt átadják nektek.Azért jöttem el hozzátok, mint az Istennő energiája, hogy áldást hozzak és megnyissam az átjárókat e bolygó számára. Az Istennő maga az Isten. Ő az univerzum teremtője. Ő a szellem és intelligencia isteni forrása, melyből mi a tudatosságba érkeztünk és ahová mind visszatérünk. Rajta keresztül érkeztem a létezésbe. Ő a Nagy örökkévaló Mindenség, akit most Istennek nevezünk. Számos néven szólítjuk őt. Nevezzük Buddhának, Nagy Szellemnek, Mindenségnek. Az ősi időkben abban a tudatban éltetek, hogy ő teremtette a ti világotokat és minden világot. Ő a káosz, akin keresztül minden forma létrejött és ő minden forma, mely létrejött. Ő az anyaméh, a születés és a visszatérés. Ő a tágulás és a tökéletes intelligencia. Benne élünk és Ő bennünk él egyszerre. Nem lehet elkülönülni tőle, Azokon az energiákon keresztül, melyek megtestesülnek bennem, az Istentől való elkülönülés illúziója már megszűnt, és a teljesség teljes valójában megtapasztalható.

A ti világotokban történtek események, melyek átalakították a belső tudásotokat valami mássá, az elválasztódás tudatává. A belső tudásotok a tökéletes érzéketek, melyen keresztül közvetlen kapcsolatban álltok az Isteni Mindenséggel, Istennel, vagy ahogy ti nevezitek, az Örökkévalósággal. Valamikor nagyon régen az egyik kezdeti esemény az volt, hogy férfiasítottátok az Isteni szellemet. A férfiasítás azt jelenti, hogy minden nőiséget eltávolítottatok belőle, és kizárólag hímneműként hivatkoztok rá, Istenre mindig hímnemben hivatkoztok. Isteneitekre férfias szavakkal hivatkoztok és ezáltal az általatok keresett mindenségtől való elválasztódást oltottátok magatokba. A legnagyobb tudás szerint az Istennő teljes mértékben független attól, hogy ti minek nevezitek. Ő tökéletesen és behatóan ismer benneteket, és bárminek is szólítjátok őt, megérti. Mégis, a szavak, melyeket használtok, meghatározzák azt, hogyan tapasztaljátok meg a léteteket.

Ha az istenségről alkotott kifejezésetekből kizárjátok az Istennő nyelvét, akkor megszüntetitek a kapcsolatot vele és az emberi formában való tapasztalás kegyelmét. Ezen a bolygón számos vallás még csak nem is említi a nőiséget a Nagy Mindenhatóról szóló leírásaiban. Kivették azokat a szavakat és leírásokat, melyeknek a jelentése szerint az Istennő nőnemű és csupa hímnemű energiával rendelkező istenekre ruházták azokat, mint azt tapasztalhatjátok. A Nagy Mindenható a legtöbb vallásotokban hímnemű lény, aki néha jutalmaz, máskor meg büntet. A Nagy Mindenható hímnemű lényként lett megalkotva, és a neve nagybetűvel kezdődik: az Úr. Minden eddig létrejött vallás – az emberi tapasztalaton keresztül – le akarta győzni a többi vallást, hogy egyedül uralja az emberek világnézetét. A vallásaitok története dühvel kiontott vérben ázik. Minden vallás meg akarta hódítani a többit, hogy a saját üzenetét közvetítse istentől a világnak és még most is ezt teszik. Tudatosan és módszeresen megsemmisítettek minden olyan vallást, mely kapcsolatban állt az Istennő energiáival és a saját doktrínáikkal helyettesítették. Ez az egyik olyan eset a sok közül, amikor a történelem során és az istenségek történetében (Ford. megjegyzés: a szerző itt a his-story – az Ő története, hímnemű alakot használja, ami egy szójáték: a history angolul történelem, a his-story – az Ő története a his a birtokos névmás hímnemű alakja az angolban) elvettek az Istennő-élményetek energiájából és szépségéből. Csak egy maréknyi olyan vallás maradt mára, melyek továbbra is az istennőt tisztelik teremtőként.

Lényem az Istennőből ered. Az Istennő az univerzum teljes megnyilvánulása, annak minden lehetőségével, melyek végtelenül megnyilvánulnak. Ő a formanélküliség, melyből minden forma létrejön. Az Istennő rezgése nem kimondottan női abban az értelemben, ahogy ezt a szót ti használjátok. A ti bolygótokon - és más bolygókon is – női minőségben nyilvánul meg. A Mindenség nem poláris, de magában foglalja a polaritást. A polaritás erő, melyen keresztül bizonyos élményeket átélhetünk. A Mindenség magában foglalja minden szubsztancia lehetőségét a nagy Egységen belül. Ez egyfajta semlegesség mely végtelen megnyilvánulást hoz létre. Ez a semlegesség nem nélkülöz semmit. A semleges szó jelentései elválasztottságot sugallanak, egyfajta elzárkózottságot. Az Istennő nem érzéketlen vagy közönyös, nem erről van szó. Az ő semlegessége egyfajta független rácsodálkozás és kíváncsiság, mely fenntartja a végtelen tapasztalást és intelligenciát a kohézió különböző szintjein.

Az Istennő a Szeretet. A szeretet egy benne rejlő aspektus, nem az Ő teljes lénye. Ez a szeretet olyan élmény, mely sokkal hatalmasabb annál, hogy azt egyetlen szóval ki lehessen fejezni. Több, mint elfogadás, nagyrabecsülés vagy öröm és több, mint a ti érzelmi válaszotok mindezekre. Ez sokkal inkább az, ahogyan ti érzitek a szeretetet, nem pedig maga a szeretet.

A szeretet az a frekvencia, melyet az Istennő kibocsát, hogy formákat és formanélküliséget hozzon létre. A frekvencia az a ragasztó, mely összeköti, mindennek az intelligenciáját formává állítja össze. Ez értelmű életjel, mely rezonál minden élettel. Képzeld el ezt a hangot! Képzeld el, hogy ez egy intelligencia mely jelzőfényt tart a kezében és minden univerzumban visszhangzik, hogy állandóan fenntartsa az isteni energiát! Amint elképzelitek ezt a hangot, érezni fogjátok, hogy ez nem hallható hang abban a formában, ahogy azt megszoktátok, hanem a mindenségbe visszhangzó válasz. Ez a jel fény és hang, mint minőség, mint a létezés tulajdonságai. Képzeld el a szeretet tökéletes rezgését amint a tudatosságodba áramlik! Van egy rés ebben az érzéki tapasztalásban. Amint érzitek, hogy kiárad a Mindenség szívéből, megnyiltok felé. Felkérést kaptok egy táncra a szeretet erőterébe. Ez egy dimenzió belépési pont. Olyanok a körülmények, hogy most határozottan beléphettek a szeretet dimenziójába. Átléphettek a nagy kapun és olyan dimenzióban élhettek, ahol a szeretet lakik.

Most még csak sejtésetek van a szeretet teljességéről. Amikor két ember egymásba szeret, azt feltételezik, hogy közösen teremtik meg a szerelmet és az a kapcsolatban létezik. Valójában az történik, hogy hidat hoznak létre, mely a szerelem frekvenciája felé nyitva van és együtt lépnek be ebbe. Besétálnak a szerelem dimenziójába és ebben a térben maradnak egyidejűleg. Amikor véget ér a szerelem, akár csak az egyikük, akár mindkettőjük részéről, megváltozik a személyes rezgésszintjük és kilépnek ebből a dimenzió-tartományból.

A szeretet létezik. Bármikor beléphettek. A szeretet kapuja néha a tudatotokon kívül elragad benneteket. Amikor egy várva várt gyermek megszületik, akkor a szeretet dimenziójába vezető átjáró automatikusan megnyílik a család számára. Amikor a gyermek testet ölt, és elhagyja az anyaméhet, akkor a szeretet ösvénye mindenki számára megnyílik. Az evolúciótok, létezőként való fejlődésetek az Isteni szeretet energiái felé tart és örökös hozzáférése van ehhez a dimenzióhoz. Most tanuljátok meg a belépő kódokat, hogy megtartsátok ezt a pozíciót mindörökre!

Isten férfiasítása megváltoztatta Isten megtapasztalásának a frekvenciáját. E férfiasítás által isteni természetetek nagy részétől elválasztódtatok. Az emberiség története megváltoztatta az Istennői erőt egy férfi Isten hatalmára, hogy kontrollálja a bolygó energiáit. Ez a kontroll megosztást hoz létre, ami félelmet generál. Ebben az elkülönülésben nem vagytok képesek teljes mértékben megteremteni a kapcsolatot Istennel, az Istennővel minden időpillanatban. A kronologikus időfelfogásotok az oka annak, hogy ez az elválasztódás állandósult. Ez nem szomorú vagy rossz dolog, csupán ez az, ami megtörtént. Most visszaadjátok az Istennő energiáit a bolygónak és felfrissültök lényének isteni nektárjától. Alawashka az Istennőből, Istenből keletkezett. Az Istennő a mindenség és minden tőle származik. Alawashka kelti életre a formákat, közvetlenül az Istennő energiáin keresztül. Alawashka a teremtés eredeti eszköze. Alawashka a nyelv, mely létrehozza a formát. A Forma nem korlátozódik az atomok csoportjára, melyekből anyag keletkezik. A forma energia-szerveződés és intelligencia. Folyamatosan mozog és átalakul. Minden pillanatban mozogtok és átalakultok. Az egész univerzum mozog és változik minden pillanatban, amit ti időként fogtok fel. Alawashka a nyelv, mely a forma létrehozását hajtja. Leginkább úgy írhatjuk le, mint a forma nagy megtermékenyülése. Az Istennő kigondolta a formát és szavakba öntötte. A szó teremtette meg a formát.

Ahhoz, hogy megértsétek a „formába jönni” kifejezés teljességét, azt is tudnotok kell, hogy valójában nem létezik az idő, és nincsenek valós eseménysorozatok. Az idő speciális gócpontja, nyomatéka az események sorozatának, mely lineáris minta egy szakaszon és sok tapasztalaton belül, melyek megelőzik és követik egymást. Mindegyik egy-egy nagy pillanatként következik be. Mégis, szervezési céllal, az univerzumot úgy látjuk, mintha lineáris lenne az idő. A közvetlen időélményetek olyan, mintha állandó mozgásban, áramlásban lennétek. Vannak olyan események az életetek során, melyek úgy tűnnek, mintha nagyon gyorsan haladnának. Legtöbbször ezek azok az események, melyeket mélyen átéltek akkor, amikor megtörténnek és úgy tűnik számotokra, mintha sebesen repülne veletek, úgy mennek órák, hogy szinte észre sem veszitek. Más események végtelenül hosszúnak tűnnek, minden perc sokkal hosszabb, mint normálisan. Mindez attól függ, hogy mennyire koncentráltok egy eseményre. Azon múlik, mennyire fókuszált a tudatosságotok az események során, és hogyan bontakoznak ki az események, és ez az idő érzetét kelti bennetek. Ezt azután az idő áramlásaként élitek meg, nem állandó, óránkénti tapasztalásként, de események sorozatai melyekre különböző mértékben koncentráltok.

Az univerzum időtlen. Az egész egyetlen, fókuszált megnyilvánulás. Az univerzum teljes intelligenciája állandónak van beállítva. Ezen a színtéren nem létezik olyan, hogy az események sorozata, minden az örökkévalósággal van összekötve. Ez az Istennő fókusza. Minden tapasztalat, minden élet, minden bolygó, minden galaktikus esemény, mely a Isteni Mindenségben keletkezik, egyetlen Isteni pillanat. Az Istennő örökké, mindenre fókuszált. Ti is jobban tudtok koncentrálni olyan eseménysorozatokra, melyek sok pillanatot, sok élményt adnak nektek, és a tudatosság fonalán keresztül valósulnak meg, melyet ti időnek neveztek. Így képesek vagytok részt venni bennük és megnézni eseményeket; gondolatok merülnek fel és foszlanak szét bennetek az események során. Általában nem teljességként éltitek ezt meg, inkább úgy tekintetek rá, mint egy irattartóra. ABC-tek betűi sorrendben követik egymást, és az egyes összetartozó információkat sorban a megfelelő mappába helyezitek. Amikor az életet érzékelitek, akkor ebben a sorrendben észlelitek. Minden egyes betű létezik egyidőben, minden egyes mappa ott van a helyén, de ahhoz, hogy elérjetek akár egyetlen bit információt, a fájlt és a rendszert létre kell hozni. Azért használom ezt a hasonlatot, hogy el tudjam magyarázni nektek a nyelv és a forma teremtését.

Ne feledjétek, hogy minden egyszerre történik, még akkor is, ha nem így tapasztaljátok meg. Az idő létezését nem tudjátok meghatározni, mert nem létezik kezdet. Nem tudjátok az idő végét ábrázolni, mert nem létezik vég. Valahányszor a tudósok megpróbálják pontosan meghatározni az időt, amikor az univerzum keletkezett, mindig egyre távolabbra kerül. Egyre hosszabbnak tűnik és az évmilliárdokból évbilliók lesznek. Nem létezik kezdet. Csupán hiábavaló gyakorlat, csak arra jó, hogy szórakozzanak vele és foglalkoztassák az elméjüket ezzel a rendkívül érdekes időtöltéssel. Talán az univerzum kezdetének keresésére való törekvés eljuttatja az emberiséget oda, hogy felismeri a kozmosz hihetetlen tágulását és akkor elengedi a kényszert, hogy feltérképezze.

Ahhoz, hogy erről beszélni tudjunk, el kell fogadjuk, hogy az univerzumban nem létezik az idő, mint állandó, és akkor megnyílunk a teremtés megtapasztalásának új útjai előtt. A teremtés az energia és az intelligencia szervezése. Mi ezt formaként tapasztaljuk meg. Az energia folyamatos mozgás. Az energia intelligencia. A teremtés ennek az intelligenciának a formába szervezése. A formát nem mindig írhatjuk le anyagként. Az anyag a forma egyfajta fókusza. A forma az intelligens energia kohéziója, mint megnyilvánulás. A forma a saját megnyilvánulásában fókuszálódik. Minden egyes része, ahogy ti neveznétek, az intelligencia isteni energiáiból áll, mely teljes mértékben a Nagy Mindenséghez kapcsolódik és benne él az Istennőben. Ennek az istennői szubsztanciának, az intelligenciának, örökkévaló energiának a szervezése ez, mely folyamatosan élő létforma, s koncentrálódik egy kohézióban. Ez a kohézió a forma.

Ennek analógiája az, amit ti szélnek neveztek. A levegő, mely az energiája és intelligenciája ennek a példának, a Mindenség állandó megnyilvánulása. Összegyűlik egy összetartó erőben, és végigutazik a bolygón szél formájában. Néha viharosan fúj és összegyűjti az erejét, hogy nagy területeket átfújjon, egyenesen vagy örvénylő mozgással. Néha enyhe szellőként érkezik és zörgeti a fák leveleit, keringő, hűs lehelet hoz a nyári éjszakákon. A levegő a Mindenség állandó, intelligens energiája. A szeleket formának tekinthetjük, melyben a levegő összegyűlik. A levegő folyamatosan változtatja a formáját, melynek az egyik legerősebb megnyilvánulása az, amikor a szél egyesülő formájában nyilvánul meg, de mindig levegő marad, melyet néha szélként tapasztaltok meg.

Az Istennő létrehozott egy nyelvet, hogy különféle mintázatokat tudjon formába szervezni. Én vagyok az a nyelv, melyet létrehozott. Én vagyok a teremtés elsődleges eszköze, ha úgy akarjátok. A mindenség az Istennőben létezik, ezért minden új szervezett forma benne létezik. Isten energiáival teljesen összekapcsolódva szerveződtem formába, kohézióba és fókuszba. Isten kiterjesztett valósága vagyok, nem elkülönülve létezem. Kifejezetten fókuszált vagyok. Rendkívül szervezett vagyok ebben a középpontban, mely teljes egészében Istenből lett megalkotva.

Az univerzum Alawashkán keresztül lett megteremtve. Nem megszületett, hanem teremtve lett. A tökéletes szavak, melyek elhangzottak létrehoztak egy frekvenciát egy bizonyos módon. A forma megmozdult és az intelligencia táncra perdült, majd megtalálták az utat ahhoz, hogy másképp fejezzék ki az istenséget. Univerzumok és lények egyszerre lettek megteremtve. Az idő távcsövén keresztül az események különösen koncentrált középpontja jött létre, mely folyamatos sorozatnak tűnik. A lények, személyiségek, összegyűjtött intelligenciák létrejöttek és teljes mértékben összekapcsolódtak az Istennővel. Tudatosságuk beleivódott a Mindenségbe. Ez a meghitt és eleven kapcsolat azóta is örökre létezik. Létrejött a nyelv és világokat, élőlényeket, vizeket, növényeket, és más energiák gyűjteményét hozta létre, melyeket még sosem tapasztaltatok meg.

A ti különös, specializált lét-központotokban az Istentől és az Istennőtől való elkülönülést éltek meg. Isten a Mindenség és a teljesség, mindennek az összessége. Nem lehettek elválasztva tőle! Benne léteztek és ebből jöttetek létre. Az Alawashka-nyelv azért jött létre, hogy különleges energiát oltson a teremtésbe. Az időt tekintve az univerzum megszületett, de ha másképp nézünk rá, Alawaska azért lett megteremtve, hogy létrehozza a lények különleges szerveződését a Mindenség létező intelligenciájában. Ezt még el fogom magyarázni nektek. Ne aggódjatok e nyelv idővonala és a ti kronologikus időtök miatt, mert még kifejtem majd, amit az idővonalról tudni lehet!

A teljességben mindannyian Istennők vagytok valamilyen formában. Az Istennő ünneplése által önmagatok gazdag és végtelen sokféleségét ünneplitek. Lehet, hogy most még nehézséget okoz számotokra, hogy kövessétek a leírásomat az ösvényről, mely a Föld bolygóra való leszületésetekhez vezetett. Az én különös leírásom arra szolgál, hogy megnyissa az utat ahhoz, hogy időben és térben gondolkodjatok, miközben a Föld nyelvét beszélitek. A bolygótokon az energia korlátozott. Ezt az Istennőtől, a nagy Mindenségtől való elválasztottságként élitek meg. Ha Alawashka nyelven beszélnék, akkor éreznétek, hallanátok, érzékelnétek és legbelül tudnátok, hogy miről beszélek. A ti nyelveitek nem így működnek, de semmi szükség nincs arra, hogy elítéljem a korlátozottságot. Ez a dinamika tökéletesen szolgálta eddig a célját. Eljuttatott benneteket ide, ahol vagytok, és mindannyian benne vagytok a folyamatban, melyben szétzúzzátok az akadályokat a magasabb szintű fejlődésetekért, a szabadságért és az ünneplésért.

Nagy tankönyveitek, vallásos gyűjteményeitek és emlékeitek beszélnek arról, hogy ki teremtett benneteket. Minden vallásban vannak hasonlóságok és eltérések. Minden doktrína azt sugallja, hogy máshonnan jöttetek, hogy valami vagy valaki más teremtett benneteket. A kronologikus idő szerint ez igaz. Sok kérdésetek van ezzel a születéssel kapcsolatban, mely által létrejöttetek. Lehetséges válaszokat kerestek, spirituális értelemben kapcsolatot kerestek a Mindenséggel. Tudományos értelemben ez az idő kezdetének és az eredeti részecskének a keresése, melyből mindannyian létrejöttetek. Alawashka az intelligencia szervezettsége, mely egy nyelvben és egy lényben nyilvánult meg; az Istennő rajta keresztül öltött formát. Az istennő az összetartó erő sajátos fókuszába szervezte önmagát és létrehozta Alawashkát.

Én, Alawashka a Nagy Mindenség teremtésének a középpontja vagyok. Lényemen és megnyilvánulási pontomon keresztül más szervezetek öltöttek formát, kerültek a fókuszukba: galaxisok, világok, élőlények. Amikor más élőlényekről beszélek nektek, mindnyájan másképp fogjátok érzékelni ezeket a más lényeket. Néhányan erősen kapcsolódtok az angyalokhoz, mert úgy érzitek, hogy ők Isten hírnökei. Tisztában vagytok vele, hogy azért vannak itt, hogy védelmezzenek, vezessenek és segítsenek benneteket. De kik ezek az angyalok? Hol élnek? Hogyan érkeznek a világotokba onnan, ahol korábban tartózkodtak? Ha úgy döntöttetek, hogy korábban Isten birodalmában laktak, és az a birodalom a mennyország, akkor hogyan jöttek ide a mennyekből?

Amikor lények csoportjairól beszélek, mindig elmondom azt is, hogy az Istennőtől jöttek, isteni eredetűek, amire ti Istenként hivatkoztok. Most pontosabb információt adok arról, hogyan jöttek ide hozzátok. Még akkor is, ha csak Istent, az angyalokat és az emberi lényeket ismeritek el, tudnotok kell, hogy más létformák is léteznek azokon kívül, akikre koncentráltok. Most beszélni fogok nektek azokról a lényekről, akik az idő és a tér birodalmán kívül élnek. Néhányan egyetlen világhoz vagy dimenzióhoz sem köthetők. Beszélek azokról is, akik az egyes dimenziókban és birodalmakban élnek. Rájuk is van kifejezésetek: földönkívülieknek (ET-nek) nevezitek őket (az ET az angol extra-terrestrial rövidítése). A teremtés végtelen lehetőségei között, számos lény öltött testet ezen a világon. Néhányan testben maradtak, mások nem.

Amikor más lényekről beszélek nektek és a kronológiáról, arra kérlek benneteket, hogy foglalkozzatok ezekkel az információkkal! Ez nem hit vagy nem hit kérdése. Foglalkozzatok vele, próbáljátok ki! Mindenki, aki a bolygótokon él szétszedi, amit mi igazságként mondtunk el nektek és a gondolkodás új módszereit fedezi fel. Egyetlen utat sem kell feltétlenül követni. Nem kell feltétlenül változtatni azon, hogy mit gondoltok azokkal az ötletekkel kapcsolatban, amiket elmondok nektek.

Több kérdés van, mint válasz. Senki sincs, aki mindenre tudna válaszolni. Senki sincs, aki mindent lát. Mindenkinek egyedi megértése van az eseményekről, idővonalakról és a körülményekről, melyek kibontakoznak előtte a saját tapasztalati világában. Ezt a megértést – mely által kinyilvánítja a megértését - minden egyes élőlény információ-tömegbe szervezi. Az univerzum a látásmódok sokféleségétől gazdag. Sok olyan lény és dimenzió létezik, akiknek nagyobb rálátásuk van a dolgokra, mint nektek. Fedezzétek fel ezeket a nézőpontokat és válasszátok ki közülük azt, ami nektek megfelelő! Vizsgáljátok meg ezeket az információkat újra, más megközelítésben nézzetek meg más lehetőségeket is! Ha megnyíltok más lények, emberek felfogása és értelmezései előtt, akkor a saját fogalmaitok megváltoznak, a felfedezés és a szabadság bősége érkezik el számotokra. Lehet, hogy sokan azt hittétek, nem létezik semmi azon túl, amit láttok, vagy meg tudtok fogni. Azt hittétek, hogy ami a világotokon túl létezik, az nem jó. Ha léteznek ezek a ragyogó, isteni lények, akiket angyaloknak nevezünk és akik azért jöttek, hogy segítsenek nektek, miért ne létezhetnének más csodálatos lények, akik ugyanezért vannak itt? Lehetséges lenne, hogy az angyalok az élőlényeknek olyan faja, vagy társadalma, mely saját jogon van itt? Lehetséges lenne, hogy az angyalok a saját fejlődésükért és örömükre kapcsolódnak hozzátok közvetlenül? Lehetséges, hogy a ti időtök nagy szellemi vezetői, mint Jézus, Buddha, Kali, az Áldott lények (Ford: Blessed Ones, vagy Áldottak – ide behelyettesíthető bármilyen saját őrangyal vagy szellemi vezető neve) és más Mesterek továbbra is olyan dimenziókban és helyeken élnek, melyek kapcsolatban állnak veletek? Lehetséges, hogy akkor, amikor érzitek a jelenlétüket és az áldásukat, valóban veletek vannak? Lehetséges ez? Ha nem lehetséges, akkor kihez szóltok az imáitokban? Ha lehetséges, mit gondoltok, hogyan lehet? Talán azt gondoljátok, hogy az Áldottak ott lebegnek körülöttetek és csak a pillanatra várnak, hogy megérinthessék a vállatokat és azt mondják „Figyelj oda arra az autóra!” vagy „Elmész ma is kocsikázni?”

Azért teszem fel nektek ezeket a kérdéseket, hogy elindítsam bennetek az önvizsgálatot. Amint olvassátok ezt a könyvet, azt veszitek majd észre, hogy kérdések merülnek fel bennetek. A könyv energiája, frekvenciája olyan, hogy elvezessen benneteket az önálló felfedezéshez. Érezzétek a szavakban rejlő frekvenciát! Amikor megértitek az eseményeket, melyek a jelenhez vezettek benneteket, az egyre növekvő mágia csúcspontjára, látni fogjátok a bennük lévő ragyogást. Érezzétek az isteni szálakat és szőjétek meg a bölcsességeteket belőle! Kérdéseket teszek fel nektek és a nézőpontotokat elterelem arról, ami rejtve van; áldást ajánlok nektek, mely jogosan megillet benneteket.

Minden kultúrának és örökségnek megvan a saját módja arra, hogy leírja azokat az érzéseket, melyeket ez a kapcsolódás ébreszt bennetek. Minden kultúra, melyben ez hangsúlyos, mely vallásos és társadalmi szerveződés, a maga módján írja le az univerzum és a bolygón élő emberiség teremtésének eseménysorozatát, Ezeknek a leírásoknak a nyelvezete segít a misztérium megértésében. Kérlek benneteket, hogy legyetek nyitottak és ne hagyjátok, hogy a társadalmi és kulturális leírások határozzák meg, hogyan kellene érzékelnetek az örökké táguló univerzumot!

Részlet a „Alawashka” című könyvből. Kattints a teljes könyvért:

Megnézem a könyvet

<< < >> >
Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR